In Baarn zetten we in op een duurzame, leefbare toekomst. Daarom willen we zoveel mogelijk energie die we gebruiken ook lokaal en duurzaam opwekken. Dat doen we met zonnepanelen op daken en door op bepaalde locaties ruimte te bieden aan zonneweides.

Zonnepanelen op daken

Om duurzame elektriciteit op te wekken, zijn de daken van gebouwen dé plek om te starten. Steeds meer  woningen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen in Baarn hebben zonnepanelen. We streven ernaar dat op alle geschikte daken zonnepanelen komen.

De gemeente wil pandeigenaren stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden:

Collectieve inkoopacties

De gemeente organiseert geregeld collectieve inkoopacties. Op het Duurzaam Bouwloket(externe link), het energieloket van de gemeente, kunt u zien of er een inkoopactie loopt voor zonnepanelen. Op deze website vindt u ook meer informatie over andere verduurzamingsacties en financieringsmogelijkheden.

Subsidie Duurzame Initiatieven

De subsidie Duurzame Initiatieven kan ingezet worden om samen met uw buren zonnepanelen te plaatsen. U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakt voor het bij elkaar brengen van buren en het inwinnen van informatie en advies. U kunt via deze subsidieregeling geen vergoeding krijgen voor de zonnepanelen zelf.

Advies nodig?

Energiecoöperatie EnergiekBaarn heeft een stappenplan(externe link) ontwikkeld voor inwoners, van oriëntatie tot en met de leverancierskeuze. Een gespecialiseerde EnergieCoach van EnergiekBaarn kan u helpen als u nog vragen of ondersteuning nodig heeft. Ook kunt u voor advies terecht bij het Duurzaam Bouwloket(externe link) - het energieloket van de gemeente.

Zonneweides

Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur, maar we hebben ook zonneweides nodig hebben om voldoende duurzame elektriciteit op te wekken. Om te bepalen waar deze mogen komen is er in 2021 een uitgebreid participatietraject geweest met inwoners en andere belanghebbenden. Op 22 december 2021 heeft de gemeenteraad het Uitnodigingskader zonne- en windenergie vastgesteld. In het Uitnodigingskader staan de mogelijke locaties voor zonneweides en de criteria waar deze zonneweides aan moeten voldoen. Er is gebleken dat er voor grote windmolens nu geen ruimte is in Baarn. Kleine windmolens tot 20 meter, tot een vermogen van 1 MegaWatt, mogen in landelijk gebied op een bouwperceel worden geplaatst.