In Baarn zetten we in op een duurzame, leefbare toekomst. Daarom willen we zoveel mogelijk energie die we gebruiken ook lokaal en duurzaam opwekken. Dat doen we met zonnepanelen op daken en door op bepaalde locaties ruimte te bieden aan zonneweides.

Zonnepanelen op daken

Om duurzame elektriciteit op te wekken, zijn de daken van gebouwen dé plek om te starten. Steeds meer  woningen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen in Baarn hebben zonnepanelen. We streven ernaar dat op alle geschikte daken zonnepanelen komen.

De gemeente wil pandeigenaren stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden:

Collectieve inkoopacties

De gemeente organiseert geregeld collectieve inkoopacties. Op het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente, kunt u zien of er een inkoopactie loopt voor zonnepanelen. Op deze website vindt u ook meer informatie over andere verduurzamingsacties en financieringsmogelijkheden.

Subsidie Duurzame Initiatieven

De subsidie Duurzame Initiatieven kan ingezet worden om samen met uw buren zonnepanelen te plaatsen. U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakt voor het bij elkaar brengen van buren en het inwinnen van informatie en advies. U kunt via deze subsidieregeling geen vergoeding krijgen voor de zonnepanelen zelf.

Advies nodig?

Energiecoöperatie EnergiekBaarn heeft een stappenplan ontwikkeld voor inwoners, van oriëntatie tot en met de leverancierskeuze. Een gespecialiseerde EnergieCoach van EnergiekBaarn kan u helpen als u nog vragen of ondersteuning nodig heeft. Ook kunt u voor advies terecht bij het Duurzaam Bouwloket - het energieloket van de gemeente.

Zonneweides

Let op: Zonneweides worden op bepaalde plekken na 2026 mogelijk gemaakt. Als dan méér duurzame stroom nodig is.

De gemeente Baarn richt zich op het leggen van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van huizen, overheidsgebouwen, bedrijfspanden en parkeerterreinen.

Als duidelijk wordt dat dat niet genoeg duurzame stroom oplevert, wordt gekeken naar wat verder nog nodig is. Wat dan nog extra kan, is vastgelegd in het ‘Uitnodigingskader zonne- en windenergie’. Hierin is besloten dat er in de gemeente Baarn nu geen ruimte is voor windmolens. Wel mogen op bepaalde plekken zonneweides worden gemaakt, maar dat wil de gemeenteraad pas na 2026.