Zorg en ondersteuning Wmo

Soms kunt u door ziekte, ouderdom of een beperking niet meer alles zelfstandig doen. Gelukkig helpen familie of vrienden dan vaak even mee, of u schakelt zelf bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp in. Komt u er zelf niet uit? Vraag dan Pit Baarn om met u mee te denken en te kijken wat uw mogelijkheden zijn voor zorg en ondersteuning. Zij geven ook aan als u bij de gemeente terechtkunt voor een Wmo-melding. 

De gemeente en welzijnsorganisatie PIT Baarn werken nauw samen om inwoners die steun nodig hebben verder te helpen. Deze steun is wettelijk geregeld in de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ik heb zorg of ondersteuning nodig en wil weten wat er mogelijk is

U wilt graag een rolstoel, uw woning heeft een aanpassing nodig, u heeft huishoudelijke hulp nodig, of een vervoersvoorziening. Kijk dan op de website van PIT Baarn voor meer informatie over de mogelijkheden of bel 035-303 78 88. Of kom vrijblijvend langs bij PIT Baarn op Eemnesserweg 17. 

PIT Baarn: Zorg en ondersteuning

Welke vergoedingen zijn er?

Als u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wmo, heeft u de keuze uit twee soorten zorg: 

Zorg in natura 

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente kan ervoor zorgen dat er iemand langs komt. Als inwoner hoeft u niets te doen. De eigen bijdrage voor zorg in natura is 20,60 euro per maand. 

Zorg vanuit een PGB 

Wilt u zelf bepalen wie de zorgverlener wordt, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB). Met een Persoonsgebonden budget koopt u zelf de zorg in die u nodig heeft. De meest recente vergoedingen vanuit de Wmo voor een Persoonsgebonden budget vindt u op Overheid.nl

Meer informatie 

Meer informatie over zorg in natura of via een PGB vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget (pgb) | Pit Baarn. U kunt voor antwoord op uw vragen ook langskomen bij PIT Baarn aan de Eemnesserweg 17 of bellen met 035-303 78 88

Ik weet welke zorg ik nodig heb en wil een aanvraag doen

U weet waarop u recht heeft en wilt graag een Wmo-melding bij de gemeente doen. U kunt hier de melding doen voor uzelf, of voor een naaste die ondersteuning nodig heeft. Na ontvangst van uw melding maken wij zo snel mogelijk een afspraak voor een gesprek met u, of uw contactpersoon. Daarin bespreken we uw vragen, wensen en de mogelijke oplossingen. 

DigiDOnline Wmo melding doen (met Digid)

Let op: er worden veel meldingen voor de Wmo gedaan, waardoor de wachttijd langer kan zijn dan gebruikelijk. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. 

Melding gedaan, en dan?

Gesprek 

Als u een Wmo-melding gedaan heeft, maken wij zo snel mogelijk een afspraak met u of uw contactpersoon voor een gesprek. We bespreken samen met u uw vragen, behoeften en oplossingen. We kijken samen naar wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen en welke ondersteuning er vanuit de gemeente nodig en mogelijk is. Dat noemen we het onderzoek. 

Persoonlijk plan 

Het kan helpen om voor het gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Daarin kunt u de situatie waar u mee zit beschrijven, en ook uw behoefte en voorkeuren aangeven. Of een overzicht geven van de mogelijkheden die u helpen bij het oplossen van uw probleem. U kunt dit plan meesturen nadat u de aanvraag heeft gedaan. Als u geen persoonlijk plan indient, heeft dat geen gevolgen voor uw aanvraag. Het kan vooral helpen om voorafgaand aan het gesprek al meer informatie te geven. 

Ik heb een vraag over mijn aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u toegang gekregen tot mijn.baarn.nl. U kunt daar inloggen met uw DigiD en de voortgang bekijken. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met de gemeente, bel 035 – 548 16 11.  

Hoe lang duurt het?

De gemeente voert binnen 6 weken nadat u melding heeft gedaan het onderzoek uit. Als u na het onderzoek een aanvraag heeft ingediend, dan beslist de gemeente hierop binnen 2 weken. 

De Wmo-ondersteuning stopzetten

Wilt u niet langer gebruik maken van de ondersteuning vanuit de Wmo? Via onderstaande knop kunt u deze stopzetten.

DigiDOnline Wmo-voorzieningen beëindigen (DigiD)

Let op: wachtlijst voor huishoudelijke hulp

Als u recht heeft op hulp bij het huishouden, hoort u binnen 15 werkdagen hulp te krijgen. Op dit moment lukt dat niet. Er is landelijk een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. Dit betekent helaas dat het langer duurt voordat u hulp bij het huishouden krijgt.

Per aanvraag kan de wachttijd verschillen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen