De gemeente Baarn zorgt voor ongeveer 10.000 bomen. Om de bomen gezond en veilig te houden, wordt ieder jaar aan een derde van de bomen onderhoud uitgevoerd. Iedere boom krijgt dus eens in de drie jaar onderhoud. 

Veiligheid

Het is belangrijk dat bomen worden onderhouden. Voor de gezondheid van de bomen, maar ook voor onze veiligheid. We snoeien waar dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld dode of ongezonde takken, of takken die in de toekomst voor onveilige situaties kunnen zorgen. Maar we kijken ook verder, bijvoorbeeld naar de verkeersveiligheid en de effecten van wortelopdruk in de omgeving van de boom.

Er zijn ook bomen die, vanwege de veiligheid, ieder jaar gecontroleerd worden. Dit zijn bomen die mogelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen of ziek zijn. 

Waar snoeien we?

  • In 2023/2024 snoeien we de bomen bij: de bedrijventerreinen, begraafplaats, het bosgebied, de bosparken, het centrum, Eembrugge, Zuidereind en de vooroorlogse wijken.
  • In 2024/2025 snoeien we de bomen in: Hoog Baarn, Lage Vuursche en langs de hoofdwegen
  • In 2025/2026 snoeien we in: de naoorlogse wijken en de parken in de wijken

Mogelijke overlast

Het snoeiafval wordt zo veel mogelijk direct versnipperd en afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen gewoon bereikbaar. Ondanks de maatregelen die we nemen, kunt u enige overlast ervaren.