De openbare ruimte is wat u ziet als u naar buiten gaat, zoals wegen, bankjes, prullenbakken, stoepen, pleinen en speeltoestellen. We vinden het belangrijk dat deze openbare ruimte in Baarn netjes, schoon en veilig is. Er vinden dan ook regelmatig werkzaamheden plaats om deze te onderhouden, repareren of te vervangen. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden op dit moment binnen de gemeente Baarn. 

Eemweg

De Eemweg wordt weer een volwaardige voorrangsweg. Om dat mogelijk te maken, zijn er vanaf maandag 8 mei werkzaamheden aan het wegdek op en rond verschillende kruispunten van de Eemweg. De werkzaamheden worden namens de gemeente uitgevoerd door Bouw- en aannemingsbedrijf Rijkeboer. Het verkeer kan tijdelijk overlast ondervinden van het werken aan de weg.

Eind vorig jaar is de voorrangssituatie op de Eemweg bekeken door een expertteam, met daarin onder andere de politie en de fietsersbond. Ook bewoners rondom de Eemweg zijn erbij betrokken. Aan de hand van deze evaluatie is de keuze gemaakt om in het belang van de verkeersveiligheid de voorrang anders te regelen. De Eemweg, inclusief het fietspad, wordt daarom een voorrangsweg binnen de 30-kilometer zone.

Staatsliedenbuurt

In de Staatsliedenbuurt worden verouderde gas- en waterleidingen vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Vulpen in opdracht van Stedin en Vitens. De werkzaamheden starten in mei 2023 en duren tot het tweede kwartaal van 2024. Omwonenden worden op tijd door Stedin, Vitens en de aannemer geïnformeerd. Meer informatie over de werkzaamheden is ook te vinden op de websites van Stedin(externe link) en Vitens(externe link)

Schoonmaken straatmeubilair en verkeersborden

Het straatmeubilair en de verkeersborden worden de komende tijd schoongemaakt. 4 mei start Via van Dalen hiermee. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.