Werkzaamheden openbare ruimte

De openbare ruimte is wat u ziet als u naar buiten gaat, zoals wegen, bankjes, prullenbakken, stoepen, pleinen en speeltoestellen. We vinden het belangrijk dat deze openbare ruimte in Baarn netjes, schoon en veilig is. Er vinden dan ook regelmatig werkzaamheden plaats om deze te onderhouden, repareren of te vervangen. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden op dit moment binnen de gemeente Baarn. 

Spoorwerkzaamheden Amersfoort Centraal

Van zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus werkt ProRail aan het spoor rondom Amersfoort. Daardoor rijden er geen treinen maar bussen tussen Amersfoort Centraal en Baarn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van NS
In eerste instantie reden er bussen door Baarn, zodat de chauffeurs bij het sportpark konden rusten. Dit bleek geen ideale situatie. Na overleg met NS rijden de bussen niet (meer) door het dorp. 

Wilhelminavijver

De Wilhelminavijver heeft een lekkage en moet gerepareerd worden. Wij streven naar een duurzame en blijvende oplossing voor dit probleem. Naast de reparatie willen we ook het lage waterpeil aanpakken. Door de snelle verdamping van het water denken wij dat een grondwaterbron nodig is om de vijver op peil te houden.

Er zijn al stappen ondernomen om de Wilhelminavijver te herstellen. Een flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd om de huidige toestand van de vijver en de omgeving in kaart te brengen.

We begrijpen dat het vervelend is om de vijver tijdelijk in deze staat te zien. Aan een oplossing wordt  gewerkt en het is dus niet meer nodig om verdere meldingen te maken. Bij voorbaat dank voor uw geduld.

Vervangen bestrating Troelstralaan, Talmalaan, Nolenslaan, Groen van Prinstererlaan en Israëlsstraat

In de Troelstralaan, Talmalaan, Nolenslaan, Groen van Prinstererlaan en Israëlsstraat wordt de bestrating vervangen. De werkzaamheden vinden plaats tussen eind mei en eind oktober 2024. Aanwonenden hebben hierover een brief ontvangen. 

  • Fase 1: Troelstralaan van nr. 20 t/m kruising Zandvoortweg. Uitvoeringperiode 27 mei t/m 2 juli.
  • Fase 2: Talmalaan kruising met Troelstralaan t/m Nolenslaan kruising met Groen van Prinstererlaan. Uitvoeringsperiode 11 juni t/m 26 juli.
  • Fase 3: Groen van Prinstererlaan kruising Nolenslaan t/m Troelstralaan nr. 20. Uitvoeringsperiode 20 augustus t/m 7 oktober.
  • Fase 4: herstraten Groen van Prinstererlaan en Israëlsstraat. Uitvoeringsperiode 20 augustus t/m 1 november.

Skatepark De Geerenweg

Op 16 april zijn de werkzaamheden gestart aan het skatepark aan De Geerenweg. Tijdens de werkzaamheden is een deel van het skatepark afgesloten. Ook worden de helft van het basketbalveld en een deel van de parkeerplekken direct aan het skatepark tijdelijk afgezet. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden. Meer informatie over het ontwerp is te vinden op de website van Speelplan

Onkruidbestrijding

Van maart tot en met september bestrijdt RMN onkruid in Baarn. Door geparkeerde auto's is het voor de machines en voertuigen van RMN niet altijd mogelijk om overal goed bij te komen. De medewerkers van RMN stellen het op prijs als u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert als u de onkruidmachines in uw straat aan het werk ziet.

Snoeiwerkzaamheden

De gemeente zorgt voor zo'n 10.000 bomen in de gemeente. Iedere boom krijgt eens in de drie jaar onderhoud. Dit zorgt er voor dat de bomen veilig en gezond blijven. In 2023-2024 worden de bomen gesnoeid op de bedrijventerreinen, de begraafplaats, het bosgebied, de bosparken, het centrum, Eembrugge, Zuidereind en de vooroorlogse wijken. 
Ondanks de maatregelen die we nemen, kan het voorkomen dat u enige overlast ervaart van het snoeien. 

Staatsliedenbuurt

In de Staatsliedenbuurt worden verouderde gas- en waterleidingen vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Vulpen in opdracht van Stedin en Vitens. De werkzaamheden starten in mei 2023 en duren tot het tweede kwartaal van 2024. Omwonenden worden op tijd door Stedin, Vitens en de aannemer geïnformeerd. Meer informatie over de werkzaamheden is ook te vinden op de websites van Stedin en Vitens