De openbare ruimte is wat u ziet als u naar buiten gaat, zoals wegen, bankjes, prullenbakken, stoepen, pleinen en speeltoestellen. We vinden het belangrijk dat deze openbare ruimte in Baarn netjes, schoon en veilig is. Er vinden dan ook regelmatig werkzaamheden plaats om deze te onderhouden, repareren of te vervangen. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden op dit moment binnen de gemeente Baarn. 

Blad opruimen

Momenteel wordt door heel Baarn weer blad opgeruimd. De opruimrondes duren tot begin 2024. 

Voetbalveld Geerenweg

Bij het voetbalveld aan de Geerenweg wordt het gras sinds 13 september vervangen voor kunstgras. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer 6 weken duren. 

Baggeren sloten en vijvers

De sloten en vijvers in Baarn worden vanaf eind augustus gebaggerd. De gemeente Baarn en Waterschap Vallei en Veluwe werken hieraan samen. De verwachting is dat het werk in oktober klaar is. Meer informatie leest u op de website van het waterschap(externe link).

Snoeiwerkzaamheden

De gemeente zorgt voor zo'n 10.000 bomen in de gemeente. Iedere boom krijgt eens in de drie jaar onderhoud. Dit zorgt er voor dat de bomen veilig en gezond blijven. In 2023-2024 worden de bomen gesnoeid op de bedrijventerreinen, de begraafplaats, het bosgebied, de bosparken, het centrum, Eembrugge, Zuidereind en de vooroorlogse wijken. 
Ondanks de maatregelen die we nemen, kan het voorkomen dat u enige overlast ervaart van het snoeien. 

Vervanging waterleiding Mozartlaan

Sinds eind augustus worden de waterleidingen in de Mozartlaan vervangen. Aannemersbedrijf Van Vulpen voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Vitens. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2023. Aanwonenden hebben hierover bericht gekregen.

Staatsliedenbuurt

In de Staatsliedenbuurt worden verouderde gas- en waterleidingen vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Vulpen in opdracht van Stedin en Vitens. De werkzaamheden starten in mei 2023 en duren tot het tweede kwartaal van 2024. Omwonenden worden op tijd door Stedin, Vitens en de aannemer geïnformeerd. Meer informatie over de werkzaamheden is ook te vinden op de websites van Stedin(externe link) en Vitens(externe link)