Bij overlijden verzorgt de uitvaartondernemer meestal de aangifte bij de gemeente. Dat is nodig voor de begrafenis of crematie. De aangifte vindt plaats in de gemeente waar de persoon is overleden. Als nabestaande kunt u de aangifte ook zelf doen.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

Vaak doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte digitaal. Als uitvaartondernemer heeft u dan eHerkenning nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau 3.

eHerkenning linkAangifte overlijden doen (eHerkenning) 

Uw aangifte verwerken wij binnen 3-5 werkdagen. Na het verwerken van de aangifte ontvangt u de documenten per e-mail.

Wij verwachten van u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, de B-envelop per post.

Aangifte doen als nabestaande

U kunt ook zelf aangifte doen van een overlijden. Dit doet u vóórdat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Afspraak maken

U komt dan met de benodigde documenten naar het gemeentehuis. Hiervoor plant u digitaal een afspraak in.

Maak een afspraak

De gemeente maakt vervolgens de overlijdensakte op. U ontvangt het verlof tot begraven of cremeren en een uittreksel van overlijden.

Wat moet u meenemen

Bij de afspraak op het gemeentehuis neemt u de volgende documenten mee:

  • De ‘B-envelop’ met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter en moet absoluut ongeopend blijven
  • een geldig legitimatiebewijs
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor.

Kosten

Een aangifte van overlijden is gratis.

Vraagt u tegelijk met de aangifte van overlijden een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan? Dan betaalt u daar wel kosten voor. Een uittreksel kost € 16,60.
Het maakt voor de prijs geen verschil of u het document voor Nederland of het buitenland aanvraagt.

Overlijden in het buitenland

Is uw naaste in het buitenland overleden? Dan moet u de eerste aangifte doen bij de gemeente in het buitenland waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Ga voor meer informatie naar de website van Rijksoverheid.

Uitvaart in het buitenland

Voor het vervoer vanuit Nederland heeft u toestemming van de (Nederlandse) gemeente nodig. De gemeente geeft dan een vervoersbewijs af, een zogeheten laissez-passer. Dit gebeurt door de gemeente waar de overlijdensaangifte is gedaan. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartondernemer meestal voor u.

Heeft deze informatie u geholpen?