Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De aanslag komt op naam van de gebruiker van een woning.

Hoe het werkt

U betaalt per jaar een vast bedrag dat is gebaseerd op uw gezinssamenstelling. De categorieën die gebruikt worden, zijn één- en meerpersoonshuishouden. Binnen een meerpersoonshuishouden maakt het niet uit hoeveel leden uw gezin telt. Er zijn naast dit tarief geen extra kosten. Dat betekent dat u gratis bijvoorbeeld een grote of een tweede GFT-container kunt gebruiken. Ook maakt het niet uit hoe vaak u gebruik maakt van een ondergrondse container. En kunt u gratis uw grof afval laten ophalen of naar het recyclingstation brengen. Het aanvragen of omwisselen van een container regelt u via Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Wat moet ik doen?

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

Huishouden

Kosten 2024

Eenpersoonshuishouden

€ 327,75

Meerpersoonshuishouden

€ 485,80

Er zijn geen variabele of extra kosten voor het gebruik van een ondergrondse container, het brengen van afvalstromen naar het recyclingstation of het wisselen van een container.

De belasting voor het op de aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval bedraagt per aanvraag:

Hoeveelheid

Kosten 2024

T/m 1 kubieke meter

€ 118,50

meer dan 1 kubieke meter

€ 118,50 te vermeerderen met € 59,25 voor elke m3 of een gedeelte daarvan