U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. In sommige gevallen lukt dit niet. Dan kunt u uitstel aanvragen bij de gemeente.

Begraafplaatsen Baarn

De gemeente Baarn beheert 2 begraafplaatsen:

  • de Nieuwe Algemene Begraafplaats (Wijkamplaan 71, 3742 WP Baarn)
  • de Algemene Begraafplaats (Acacialaan/Berkenweg)

Alleen de Nieuwe Algemene Begraafplaats is nog in gebruik.

Openingstijden Nieuwe Algemene Begraafplaats:

  • maandag tot en met zaterdag: van 9.00 tot 16.00 uur
  • zondag en feestdagen: van 11.00 tot 16.00 uur

Hoe het werkt

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Wat moet ik doen

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Voor het uitzoeken van een graf, urnengraf of urnennis neemt u of uw uitvaartondernemer contact op met de begraafplaatsbeheerders van de Nieuwe Algemene Begraafplaats.

Wat moet ik meenemen

Wanneer er aangifte van overlijden wordt gedaan, geeft de gemeente een schriftelijke toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof moet worden overhandigd aan de begraafplaats of het crematorium waar de uitvaart plaatsvindt.

Kosten

Aan het worden begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats zijn kosten verbonden. Onderstaande lijst geeft u een actueel overzicht van de tarieven van de verschillende producten van de begraafplaats.

Wilt u een grafruimte reserveren? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie voor meer informatie. Hier worden namelijk andere kosten voor in rekening gebracht.

Grafrechten inclusief onderhoud

* aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

DuurKosten 2022
15 jaar particulier€ 4.493,05
30 jaar particulier€ 8.986,10
15 jaar particulier kind€ 3.000,35
30 jaar particulier kind€ 6.000,70
15 jaar particulier urngraf€ 4.439,90
30 jaar particulier urngraf€ 8.988,30
15 jaar particulier urnnis€ 3.003,45
30 jaar particulier urnnis€ 6.006,90
10 jaar algemeen graf€ 681,00
10 jaar algemeen graf kind€ 330,75

Verlenging grafrechten inclusief onderhoud

DuurKosten 2022
15 jaar particulier€ 4.493,05
15 jaar particulier kind€ 3.000,35
15 jaar particulier urngraf€ 4.439,90
15 jaar particulier urnnis€ 3.003,45

Sleutel toegangshek

Een sleutel van het toegangshek van de begraafplaats aan de Wijkamplaan kost in 2022 € 11,35.

Contact

Heeft u een vraag over grafrecht, grafonderhoud, as verstrooien of het plaatsen van een gedenkteken? Dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Baarn.

Dit kan per telefoon op het nummer 035 - 548 16 11 of per e-mail via begraven@baarn.nl.

Wilt u meer informatie over de begraafplaats of het uitzoeken van een graf, urnengraf of urnennis? Neem contact op met de begraafplaatsbeheerders. Zij zijn tijdens openingstijden bereikbaar op 035 - 541 28 14.

Openbare documenten

Infoblad begraafplaats 2020