De Algemene Begraafplaats is de begraafplaats in beheer van de gemeente Baarn. Een fraaie monumentale locatie waar iedereen welkom is. De begraafplaats biedt diverse soorten graven, urnenmuren en strooivelden. De begraafplaats in Oost-Indische architectuur heeft grote cultuurhistorische waarde.  

Op de Algemene Begraafplaats kan iedereen ongeacht zijn geloofsovertuiging of persoonlijke achtergrond worden begraven. Voor alle graven geldt dat ze worden uitgegeven voor 15 of 30 jaar. Na deze periode kunt u het graf steeds verlengen met 5, 10 of 15 jaar. Daarnaast is er ook een islamitisch grafveld ingericht om te kunnen begraven volgens specifieke tradities. Hiervoor gelden dezelfde termijnen. 

Openingstijden

  • 1 april t/m 30 september: van 7.00 tot 21.00 uur
  • 1 oktober t/m 31 maart: van 8.00 tot 17.00 uur

Contact

Veelgestelde vragen

Waar moet ik zijn als ik een vraag heb over groen op de begraafplaats?

Heeft u vraag over groen op de begraafplaats, dan kunt u een online melding doen.

Wat als ik afstand doe van mijn graf, wat gebeurt er met de stoffelijke resten?

Bij de ruiming van het graf worden de nog aanwezige stoffelijke resten begraven en de as verstrooid op de daarvoor bestemde gedeelten van de begraafplaats.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie uitsluitend het recht is verleend op een particulier graf. 

Ik wil geen rechthebbende meer zijn, hoe verander ik dat?

U kunt tussentijds afstand doen van grafrechten of de rechten aan een ander persoon overschrijven. Dit kunt u schriftelijk en digitaal doen.

Hoe kan ik mijn grafrechten verlengen?

Bent u rechthebbende van een particulier graf met grafrechten voor een bepaalde tijd? Na 15 of 30 jaar kunt u het graf verlengen met 5, 10 of 15 jaar.

Ik wil grafrechten verlengen, kan ik een financiële regeling treffen?

Ja, dit is mogelijk. U kunt in termijnen betalen, binnen één jaar.

Ik ben rechthebbende, mag ik kiezen wie ik laat begraven?

U kunt zelf beslissen wie u laat begraven in het graf. 

Ben ik aansprakelijk voor mijn grafbedekking?

Ja, het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking is voor rekening van en voor risico van de rechthebbende.

Kan ik een asbus laten bijzetten in een graf? 

Ja, u kunt asbussen laten bijzetten in een graf.

Kan ik als rechthebbende verzoeken om herbegraven of alsnog cremeren?

Ja, u kunt als rechthebbende van een particulier graf een aanvraag indienen bij de beheerder om de stoffelijke resten te doen verzamelen. U kunt de stoffelijke resten laten cremeren of elders opnieuw doen begraven.

Wat betekent ruimen van een graf? 

Bij een grafruiming wordt het graf van de overledene leeggemaakt. De stoffelijke resten worden op een speciaal daarvoor aangewezen plek herbegraven. 

Kosten

Aan het worden begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats zijn kosten verbonden. Onderstaande lijst geeft u een  overzicht van de tarieven (2024) van de verschillende producten van de begraafplaats. 

Wilt u een grafruimte reserveren? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie voor meer informatie. Hier worden namelijk andere kosten voor in rekening gebracht.

Kosten begraafrecht 2024 (openen en sluiten van het graf voor bijzetting kist of as-bus)

Soort graf0-1 jaar< 12 jaar12 jaar en ouderBIjzetten as-bus
Particulier graf€ 305,00€ 615,00€ 1.850,00€ 425,00
Particulier kindergraf€ 225,00€ 460,00n.v.t.€ 240,00
Algemeen graf n.v.t.n.v.t.€ 1.165,00n.v.t.
Algemeen kindergraf € 395,00€ 455,00n.v.t.n.v.t.
Particulier urnengraf (max 4 asbussen)n.v.t.n.v.t.n.v.t.€ 425,00
Particuliere urnennis (max 2 asbussen)n.v.t.n.v.t.n.v.t.€ 240,00

Bij begraven of bijzetten buiten reguliere openingstijden van de begraafplaats wordt het begraafrecht verhoogd 100 %. 

Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Kosten grafrecht inclusief onderhoud

DuurKosten 2024
15 jaar particulier graf€ 3.535,00
30 jaar particulier graf€ 6.965,00
15 jaar particulier kindergraf€ 1.765,00
30 jaar particulier kindergraf€ 3.485,00
15 jaar particulier urnengraf (max 4 as-bussen)€ 3.540,00
30 jaar particulier urnengraf (max 4 as-bussen)€ 6.970,00
15 jaar particuliere urnennis (max 2 as-bussen)€ 1.765,00
30 jaar particuliere urnennis (max 2 as-bussen)€ 3.485,00

Bij het reserveren van een grafruimte worden deze bedragen verhoogd met 50%.

Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Vergunning voor grafsteen of gedenkteken

Soort grafKosten 2024
Particulier (kinder) graf€ 115,00
Particulier urnengraf€ 55,00
Gedenkplaat urnennis€ 55,00
Grafkelder€ 405,00

Deze kosten zijn alleen van toepassing bij afwijkende maten of gebruik van bijzondere materialen. Indien het monument binnen de gestelde regeling valt, worden er geen vergunningskosten in rekening gebracht.

Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Overige kosten begraafplaats

Groen maken van het graf

Het groen laten maken van het graf kost € 85,00.

Uitstrooien as

Uitstrooien as op het strooiveld kost € 240,00 .

Kosten gebruik van aula

DuurTarief
Minder dan 90 minuten€ 350,00
90 - 120 minuten€ 415,00
Meer dan 120 minuten. Per 60 minuten of een gedeelte daarvan, bovenop het aantal van 120 minuten€ 415,00

Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen