Elk jaar betalen inwoners gemeentelijke belastingen. U ontvangt één overzicht (aanslagbiljet) met de bedragen die u moet betalen. Dat kan gaan om onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing, hondenbelasting en grafrechten. U kunt de gemeentebelastingen op twee manieren betalen: in termijnen of in één keer.

Belangrijk! De werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen van de gemeente Eemnes worden sinds 2023 ook uitgevoerd door de gemeente Baarn. 

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Heeft u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

U kunt de machtiging voor de automatische incasso via onderstaande knop aanvragen, wijzigen of stoppen. Ook kunt u via deze knop uw rekeningnummer wijzigen. Let op dat u bij het invullen uw IBAN banknummer vermeld. Elke aanslag die verstuurd wordt, is gekoppeld aan één specifiek persoon. Alleen die persoon kan de machtiging voor de automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen.

DigiD linkAutomatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (met DigiD)

Ondernemers die de automatische incasso willen aanvragen, wijzigen of stoppen kunnen dit via onderstaande knop doen. 

eHerkenning linkAutomatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (eHerkenning)

Wat u moet doen als u niet op tijd kunt betalen

Kunt u de aanslag niet op tijd betalen, neemt u dan contact op met het team Financiën via belastingen@baarn.nl.

U moet dit ruim voor het einde van de betalingstermijn doen. In sommige gevallen is een betalingsregeling mogelijk.

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u een laag inkomen waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Wat u moet doen als u uw aanslagbiljet kwijt bent

Bent u uw aanslagbiljet kwijt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen via het e-mailadres belastingen@baarn.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?