Taken: Openbare orde en veiligheid; Bestuurlijke en juridische zaken; Toezicht en handhaving; Vergunningverlening: horeca, Wet Bibob, evenementen, APV en bijzondere wetten; Regio Amersfoort; Kabinetszaken; Public relations (PR); Burgerzaken (wettelijke taken).

Telefoonnummer: 035 - 548 16 11
E-mailadres: bestuurssecretariaat@baarn.nl 

Vertegenwoordigt de gemeente bij

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Bestuursconvenant Regio Amersfoort

Ambtsgebonden/ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerrepressie VRU
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Oost
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Economische Zaken, Toerisme en Recreatie Regio Amersfoort
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Regio Utrecht
 • Lid taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Veiligheidscoalitie Midden Nederland
 • Voorzitter Regionale Integrale Stuurploeg Midden Nederland

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Peters van der Laan Stichting
 • Comité van aanbeveling Vrienden van Meander
 • Bestuurslid de Maatschappij, departement Eemland
 • Comité van aanbeveling Baarns kamerorkest Artoni