Taken: Openbare orde en veiligheid; Veiligheidsregio Utrecht; Bestuurlijke en juridische zaken; Toezicht en handhaving; Vergunningverlening: horeca, Wet Bibob, evenementen, APV en bijzondere wetten; Regio Amersfoort; Kabinetszaken; Public relations (PR); Burgerzaken.

Telefoonnummer: 035 - 548 16 11
E-mailadres: bestuurssecretariaat@baarn.nl 

Vertegenwoordigt de gemeente bij:

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Bestuursconvenant Regio Amersfoort

Ambtsgebonden/ambtsgerelateerde nevenfuncties:

 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerrepressie Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Districtelijk Veiligheids College Oost
 • Voorzitter bestuurlijk overleg EZ Regio Amersfoort
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, Midden Nederland
 • Stuurgroep RIEC Midden Nederland
 • Bestuurlijk portefeuillehouder aanpak Mensenhandel Midden Nederland

Onbezoldigde nevenfuncties:

 • Lid commissie van bestuur Ridderschap van Utrecht
 • Voorzitter Peters van der Laan Stichting
 • Voorzitter RvT Stichting Politie Veteraan
 • Bestuurslid de Maatschappij, departement Eemland
 • Comité van aanbeveling Vrienden van Meander
 • Comité van aanbeveling Baarns kamerorkest Artoni
 • Comité van aanbeveling stichting Baarnhuis
 • Voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen