Samenstelling college

Het dagelijks bestuur van Baarn ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van B&W is verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid dat de gemeenteraad vaststelt. De gemeentesecretaris helpt het college van B&W bij de uitoefening van zijn taak en staat ook aan het hoofd van de ambtelijke organisatie