De gemeente Baarn krijgt een mooie subsidie van €185.379 van het Rijk als ondersteuning van de verbetering van de Bibliotheek Baarn. Deze financiering stelt de gemeente in staat om de bibliotheek aan de Hoofdstraat 1 optimaal uit te rusten om haar uitgebreide takenpakket te vervullen.

 De moderne bibliotheek vervult allerlei taken, die verder gaan dan alleen het uitlenen van boeken. Naast taalcursussen, computertrainingen, culturele activiteiten en voorleessessies, speelt de bibliotheek een grote rol in het stimuleren van leesbevordering en taalontwikkeling. Het doel is om inwoners van Baarn te ondersteunen bij het kunnen meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Zo helpt het Informatiepunt Digitale Overheid inwoners met vragen over bijvoorbeeld hun DigiD en digitale overheidszaken. 

Wethouder Mark Veldhuizen is blij met de toekenning van de subsidie: “Met deze subsidie wordt de inrichting van het bibliotheekgebouw geoptimaliseerd, met speciale aandacht voor ruimtes voor groepsbijeenkomsten, trainingen en hulpverlening aan inwoners op het gebied van digitale overheid.” 

Bibliotheek directeur Erno de Groot: “Heel fijn dat deze subsidie is toegekend. Het stelt ons in staat de activiteiten van de Bibliotheek Baarn in de komende jaren verder te laten groeien. Wij werken aan een robuuste bibliotheek die klaar is voor de toekomst.” 

Alle verbeteringen zorgen ervoor dat de bibliotheek zo veel mogelijk inwoners kan bedienen en het versterkt de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Bovendien kunnen door deze investering lang gekoesterde wensen zoals het bieden van huiswerkplekken en huiswerkbegeleiding gerealiseerd worden. De gemeente Baarn is dan ook verheugd met de goedkeuring van de subsidieaanvraag door het Rijk. De werkzaamheden starten dit jaar nog.