De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.

Telefoonnummer: 035 - 548 16 11
E-mailadres: gemeente@baarn.nl