Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Uw grafsteenspecialist kan dit voor u regelen. 

Voor het aanbrengen van een grafsteen of gedenkteken zijn er regels. Deze staan in de beheersverordening. Een aantal voorwaarden zijn:

  • uw aandenken voldoet aan de vastgestelde maatvoering van het graf;
  • uw aandenken bestaat uit duurzame materialen;
  • u houdt zich aan de regels die in de wet staan;
  • de grafbedekking geen afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats.

eHerkenning linkVergunning gedenksteen of gedenkplaat aanvragen

Vergunning gedenksteen of gedenkplaat aanvragen door een bedrijflink naar bestand

Wat moet ik doen

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt dit ook zelf doen. Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaalsoort en tekst;
  • Constructietekening(en) van het gedenkteken;
  • Het grafnummer.

Als u een aanvraag indient waarin geen bijzonderheden zijn gevonden, dan ontvangt u zo snel mogelijk de toestemming. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan wordt er contact opgenomen met de aanvrager van de vergunning.

Hoe lang het duurt

Binnen 8 weken hoort u of u de vergunning krijgt.

Kosten

De actuele tarieven vindt u bij de kosten van de begraafplaats

Contact

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Baarn. Dit kan per telefoon op het nummer 035 548 16 11 of per e-mail via begraafplaats@baarn.nl.

Aanvullende informatie

Wat gebeurt er met het gedenkteken van een graf of nis bij een ruiming?

Gedenktekens worden bij een ruiming weggehaald door de gemeente. Als nabestaande kunt u er voor kiezen om deze gedenktekens op te halen en zelf te houden.  Betreft het een grafsteen die is gekocht door de rechthebbende, dan moet deze op tijd worden opgeëist. Nadat het grafrecht afloopt kan de houder van de begraafplaats zelf bepalen wat er met de grafsteen gebeurt, ook al is het gekocht door de rechthebbende.