Helpen bij de verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de Europees Parlementsverkiezingen. Hiervoor zijn er in de gemeente Baarn 12 stembureaus. De stembureaus worden bemand door vrijwilligers en ook tijdens het tellen van de stemmen gaan er vrijwilligers aan de slag. Op deze pagina vindt u welke vrijwilligersmogelijkheden er zijn voor de aankomende verkiezingen.

Tijdens de verkiezingen werken er vrijwilligers in drie ploegen:

  1. Donderdagochtend en avond
  2. Donderdagmiddag en avond
  3. Vrijdag

1. De donderdagochtend en -avond

De eerste ploeg begint ’s ochtends op een van de twaalf stembureaus en gaat ’s avonds de eerste telling doen van de stemmen van dat stembureau. U begint ’s ochtends vroeg en wordt om 14.00 uur afgelost. Om 21.00 uur begint u met tellen, totdat het klaar is. Net als bij de vorige verkiezingen wordt er alleen geteld op lijstniveau, dus hoeveel stemmen elke lijst gehaald heeft.

2. De donderdagmiddag

De tweede ploeg zit donderdagmiddag op het stembureau totdat dit sluit. Deze ploeg neemt om 14.00 uur het stembureau van de ochtendploeg over en zit tot de sluiting om 21.00 uur. Daarna begint het tellen totdat het klaar is. Net als bij de vorige verkiezingen wordt er alleen geteld op lijstniveau, dus hoeveel stemmen elke lijst gehaald heeft.

3. Vrijdag

De vrijdagploeg gaat alle stemmen tellen op de centrale tellocatie. Dit begint in de ochtend en is klaar zodra alle stemmen geteld zijn. We verwachten dat dit ergens tussen 15.00 en 17.00 uur is.

Wat doet u op een stembureau?

De werkzaamheden van stembureauleden bestaan uit:

  • Het verwelkomen van kiezers in het stemlokaal.
  • Het vaststellen van de identiteit aan de hand van het identiteitsdocument.
  • Hulp of uitleg geven wanneer dit nodig is of wanneer erom gevraagd wordt.
  • Innemen van de stempas.
  • Uitgeven van het stembiljet.
  • Erop toezien dat de kiezer het stembiljet in de stembus doet.
  • Na de stemming helpt u bij het tellen.

Voor lunch en/of diner wordt gezorgd. 

Hoe werkt het stemmen tellen?

Op de verkiezingsdag, donderdag 6 juni 2024, sluiten de stembureaus om 21.00 uur en starten we met tellen op de stembureaus. Eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming. Alle tellingen zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.

Op de verkiezingsavond van donderdag 6 juni worden alleen de uitgebrachte stemmen per partij geteld.

Centraal tellen

Op vrijdag 7 juni (de dag na de verkiezingen) worden de stemmen per kandidaat centraal geteld. Het Gemeentelijk Stembureau doet dit vanaf 9.00 uur in openbare zitting in De Trits. Alle tellingen zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.

Bekendmaking van de uitslag

Gemeenten mogen de (voorlopige) uitslag pas bekendmaken als alle stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten. Zo worden verkiezingen in andere EU-landen niet beïnvloedt. Omdat in sommige EU-landen nog op zondag 9 juni wordt gestemd, is de uitslag niet eerder bekend dan maandag 10 juni.

Meer informatie?

Mail voor meer informatie naar verkiezingen@baarn.nl

Klik hier voor alle informatie over de verkiezingen