Hebt u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. Daarvoor moet u de hond(en) aanmelden. Heeft u geen hond meer? Meld uw hond dan zo snel mogelijk af. Als u de hondenbelasting al geheel of gedeeltelijk heeft betaald, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

De aanslag hondenbelasting wordt ten name gesteld van degene die ook de aanslag gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing en rioolheffing ontvangt.

U kunt uw hond of honden aan- of afmelden met DigiD via de onderstaande knop. Heeft u geen DigiD, dan kunt u dit digitaal aanvragen(externe link).

DigiD linkOnline uw hond(en) aan- of afmelden (met DigiD)

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet.  U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

In sommige gevallen hoeft u geen hondenbelasting te betalen

Er is een aantal uitzonderingen waarbij u geen hondenbelasting hoeft te betalen. Het gaat hier om:

  • blindengeleidehonden
  • honden die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een persoon met een beperking worden gehouden
  • honden jonger dan vier maanden, mits die met de moederhond worden gehouden
  • honden die in een hondenasiel verblijven, als bedoeld in artikel 1 van het Honden- en Kattenbesluit 1999 en dit asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van datzelfde besluit. Kijk voor meer informatie op wetten.overheid.nl(externe link)
  • honden die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit
  • politiehonden of bijzondere opsporingshonden van de gemeente, provincie of Rijksoverheid ten behoeve van opsporingsdiensten

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

Het tarief voor

Tarief

2024

de eerste hond die in een huishouden wordt gehouden

€ 68,-

elke volgende hond die in een huishouden wordt gehouden

€ 136,10

honden die in een kennel worden gehouden, waarvan de houder is geregistreerd bij de Raad voor Kynologisch Beheer, ongeacht het aantal honden

€ 325,98