Afval

Huishoudelijk afval

U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) geleverde container of op ieder moment gebruik maken van de verzamelcontainers bij u in de buurt. Welke situatie precies voor u van toepassing is, hangt af van de wijk waar u woont.

Inzamelschema

Via de website van RMN kunt u uw postcode en huisnummer invullen en krijgt u meteen te zien wanneer welk afval bij u wordt opgehaald. U kunt ook gebruik maken van de RMN app. Deze is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store. De app kan u helpen om uw afval op de inzameldag tijdig aan de straat te zetten. De app toont ook een overzicht van te scheiden afvalstromen met daarbij een korte uitleg.

Huishoudelijk afval aanbieden

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de inzamelaars het afval staan.

Met de juiste wijze wordt bedoeld:

  • het afval is gescheiden naar soort;
  • de afvalcontainer wordt aan de weg gezet vóór 07:30 uur op de dag van inzameling en niet eerder dan 20:00 uur op de avond voorafgaand aan de dag van inzameling;
  • de afvalcontainer is niet te zwaar of te vol: de container mag maximaal 75 kilogram wegen en de deksel moet dicht kunnen;
  • er wordt op een juiste manier gebruik gemaakt van vuilniszakken; de juiste manier verschilt per afvalstroom.

Container en milieupas

Hebt u nog geen afvalbakken voor uw huisvuil? Of is uw afvalbak kapot of verdwenen? Vraag dan een nieuwe aan bij RMN. U kunt bij RMN ook een grotere of kleinere bak aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Werkt uw milieupasje niet meer? Of bent u deze verloren? Ook dan kunt u terecht bij RMN.

Website: www.rmn.nl
Telefoon: 0900-60 39 222
RMN is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.

Grofvuil

Grofvuil is afval dat te groot en te zwaar is om mee te gaan in een huisvuilzak of -container, zoals oude meubels of vloerbedekking.

Gratis op laten halen

Vanaf 1 januari 2022 haalt RMN het grofvuil (op afspraak) op in de gemeente Baarn. Dit gebeurt dan niet meer door het Kringloopcentrum Baarn. Uiteraard blijft het Kringloopcentrum wel geïnteresseerd in jouw oude spullen die herbruikbaar zijn en iemand anders blij kunnen maken.

Kiest u ervoor om uw grofvuil aan huis op te laten halen, maak dan een afspraak via www.rmn.nl, de gratis RMN-app of bel 0900 - 6039222.

Gratis wegbrengen

U kunt grof afval ook gratis wegbrengen naar het recyclingstation in Baarn. Hier kunt u ook terecht met vloerbedekking, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval en tuinafval. Op het recyclingstation kunt u zo nodig gratis een aanhangwagen lenen.

Voor sommige materialen is er een maximum van hoeveel u per week of per keer mag aanbieden. Meer informatie daarover vindt u op de website van RMN.

Afval scheiden

Om grondstoffen uit het afval zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken, vraagt de gemeente u het afval zo goed mogelijk te scheiden. Vandaar dat u GFT (groente-, fruit-, en tuinafval), PMD (plastic verpakkingsafval, metaal en drankkarton) en oud papier in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.

Welk materiaal bij welke afvalsoort hoort, vindt u op de website van RMN en in de Afvalscheidingswijzer. Ook kunt u de RMN app hiervoor gebruiken. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalsoorten en waar u daarvoor in onze gemeente terecht kunt.

Plastic verpakkingsafval, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Heeft u een afvalcontainer met oranje deksel voor PMD? Deze wordt eens in de twee weken geleegd volgens het inzamelschema van RMN. Doe het PMD-afval los in de container of gebruik een doorzichtige vuilniszak.

Heeft u geen afvalcontainer voor PMD aan huis? Dan kunt u gebruik maken van de speciale PMD-zakken. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis en bij het Recyclingstation. Ook kunt u uw PMD naar het recyclingstation brengen.

Let op: zorg dat al het afval leeg is en verwijder papier, karton of aluminium (folie)resten.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Heeft u een afvalcontainer met groen deksel voor GFT? Deze wordt eens in de twee weken geleegd volgens het inzamelschema van RMN. Doe het GFT-afval los in de container of gebruik een biologisch afbreekbare vuilniszak.

Oud papier en karton

Heeft u een afvalcontainer met blauw deksel voor oud papier en karton? Deze wordt eens in de vier weken geleegd volgens het inzamelschema van RMN. Doe het oud papier en karton los in de container en gebruik geen vuilniszak.

Heeft u geen afvalcontainer voor oud papier en karton? Als u hiervoor ruimte heeft op eigen terrein, kunt u gratis een container aanvragen bij RMN. U kunt het oud papier en karton naar een verzamelcontainer in de wijk brengen. De locaties vindt u op de website van RMN nadat u ingelogd bent, of in de RMN app. U kunt uw oud papier en karton ook naar het recyclingstation brengen.

Zelf oud papier inzamelen

Wilt u zelf oud papier inzamelen voor bijvoorbeeld een vereniging? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens door:

  • naam en adres van de vereniging/betreffende instelling;
  • de reden voor de inzameling;
  • plaats, datum en tijdstip van de gewenste inzameling;
  • de inzamelmethode;
  • de inzamelroute.

Glas

In de gemeente Baarn staan op verschillende plekken glasbakken waar u glas kunt wegbrengen. Op deze kaart kunt u zien waar alle glasbakken in Baarn zich bevinden. Ook vindt u de locaties op de website van RMN en in de RMN app. Glasbakken mogen gebruikt worden tussen 8:00 en 20:00 uur.

Textiel

In de gemeente Baarn staan op verschillende plekken textielbakken waar u textiel kunt wegbrengen. In de bakken mag ook beschadigd textiel. De bakken worden beheerd door Kringloopcentrum Baarn. Het Kringloopcentrum zamelt ook twee keer per jaar textiel in aan huis. Biedt uw textiel aan in een afgesloten plastic zak.

Luiers en incontinentiemateriaal

Op een aantal locaties in Baarn kunt u gratis luiers en incontinentiemateriaal inleveren. De inzamelpunten vindt u op de website van RMN en in de RMN app nadat u ingelogd heeft. Op de inzamellocaties zijn gratis inzamelzakken verkrijgbaar.

Restafval

Restafval is het afval dat u overhoudt nadat u uw afval gescheiden heeft. Als u goed scheidt, houdt u minder restafval over. Afhankelijk van waar u woont, heeft een afvalcontainer aan huis, of een milieupas om gebruik te maken van een ondergrondse afvalcontainer bij u in de buurt. Gebruik van de ondergrondse container wordt niet geregistreerd en kost niets extra’s.

Duurzaamheid en het voorkomen van afval

Wilt u weten wat er met het gescheiden afval gebeurt? Of bent u op zoek naar tips om afval te verminderen? Kijk dan in de Duurzaamheidswijzer.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal personen in uw huishouden, zie Afvalstoffenheffing.

Contact

Heeft u nog andere praktische vragen over afvalinzameling in Baarn? Dan kunt u contact opnemen met RMN. De contactgegevens van RMN vindt u op hun website.

Heeft u vragen over het afvalbeleid in Baarn? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 035-54 81 611.