Afval

Huishoudelijk afval

U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) geleverde container of op ieder moment deponeren in de verzamelcontainers nabij uw woning door middel van een milieupas. Welke situatie precies voor u van toepassing is, hangt af van de wijk waar u woont.

Inzamelschema

Via de website van RMN kunt u uw postcode en huisnummer invullen en krijgt u meteen te zien wanneer het afval bij u wordt opgehaald. U kunt ook gebruik maken van de RMN app. Deze is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store.

RMN afvalapp

RMN heeft een app die u kan helpen om uw afval op de ophaaldag tijdig aan de straat te zetten. De app toont ook een overzicht van te scheiden afvalstromen met daarbij een korte uitleg. De app is geschikt voor iOS en Android.

Huishoudelijk afval aanbieden

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt bedoeld:

 • het afval is gescheiden naar soort
 • de afvalcontainer is niet te zwaar of te vol: de container mag maximaal 75 kilogram wegen en de deksel moet dicht kunnen
 • oud papier wordt eens per 4 weken apart ingezameld. Op verschillende locaties staan ook verzamelcontainers.
 • Let op! Gebruikte injectienaalden altijd inleveren bij de apotheek.

Container en milieupas

Hebt u nog geen afvalbakken voor uw huisvuil? Of is uw afvalbak kapot of verdwenen? Vraag dan een nieuwe aan bij RMN. U kunt bij het RMN ook een grotere of kleinere bak aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Zie Afvalstoffenheffing.

Werkt uw milieupasje niet meer? Of bent u deze verloren? Ook dan kunt u terecht bij RMN.

Website: www.rmn.nl
Telefoon: 0900 60 39 222

RMN is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.

Afval scheiden

Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u doorgaans het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingsafval, metaal en drankkarton) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.

Grofvuil

Onder grofvuil valt afval dat te groot en te zwaar is om mee te gaan in een container, zoals bijvoorbeeld oude meubels of vloerbedekking.

Kringloopcentrum Baarn

Voor het ophalen van grofvuil kunt u een afspraak maken met het Kringloopcentrum Baarn. U kunt het ook zelf brengen naar het kringloopcentrum.

Let op: het Kringloopcentrum neemt géén vloerbedekking, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval en tuinafval in. Dit brengt u naar het recyclingstation in Baarn.

Kringloopcentrum Baarn
Tolweg 1a, Baarn
Telefoon: 0800 57 46 454

Bouw-, sloop- en tuinafval

Bouw-, sloop- en tuinafval kunt u brengen naar het recyclingstation in Baarn. Hierbij geldt een maximum van 0,5 m3 per week.

Oud papier

U kunt oud papier op verschillende manieren aanbieden:

 • bij het gemeentelijk recyclingstation
 • door de blauwe container  of grijze container met blauw deksel aan de weg te zetten, deze wordt opgehaald volgens het inzamelschema van RMN
 • of het te brengen naar het inzamelpunt in de gemeente. De inzamelpunten vindt u op de website van RMN nadat u ingelogd heeft, of in de RMN app. Deze kunt u gratis downloaden in de App Store of de Google Play Store.

Op de website van RMN en in de RMN app kunt u lezen wat wel en niet bij het oud papier hoort.

Zelf oud papier inzamelen

Wilt u zelf oud papier inzamelen voor bijvoorbeeld een vereniging? Dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens door:

 • naam en adres van de vereniging/betreffende instelling
 • de reden voor de inzameling
 • plaats, datum en tijdstip van de gewenste inzameling
 • de inzamelmethode
 • de inzamelroute.

Glasbakken

In de gemeente Baarn staan op verschillende plekken glasbakken waar u glas kunt wegbrengen. Op deze kaart kunt u zien waar alle glasbakken in Baarn zich bevinden.

Op de website van Milieu Centraal staat beschreven welk soort glas wel en niet in de glasbak mag.

Plastic verpakkingsafval, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Vanaf 1 januari 2010 zorgen gemeenten dat Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) van het restafval wordt gescheiden. Gemeenten kunnen PMD apart inzamelen (bronscheiding).

Inzamelen

Het PMD wordt op de volgende manier opgehaald: 

 • inzameling via de speciale plastic-zakken (RMN haalt de zakken tussen 7:30 en 16:00 uur huis-aan-huis op).
 • inzameling via speciale PMD-containers.

Let op: zorg dat al het afval leeg is en verwijder papier, karton of aluminium (folie)resten.

Meer informatie

Op de website van RMN kunt u lezen wat wel en niet bij het PMD-afval mag.

Luiers en incontinentiemateriaal

Op een aantal locaties in Baarn kunt u gratis luiers en incontinentiemateriaal inleveren om te laten recyclen. De inzamelpunten vindt u op de website van RMN en in de RMN app nadat u ingelogd heeft. 

Contact

Hebt u nog andere vragen over afvalinzameling in Baarn? Dan kunt u contact opnemen met het team Beheer.
Telefoon: 035 54 81 611