Tarieven Burgerzaken

Onderstaande lijst geeft u een actueel overzicht van de tarieven van de verschillende producten van Burgerzaken.

Tarieven 2021*

* aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Paspoorten en identiteitskaarten


Producten Prijs in Euro
Paspoort voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 56,55
Paspoort voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 74,75
Paspoort voor vluchtelingen € 56,55
Paspoort voor vreemdelingen € 56.55
Zakenpaspoort (extra blanco bladzijden) € 74,75
Nederlandse identiteitskaart voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 32,90
Nederlandse identiteitskaart voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 64,00
Extra kosten spoedaanvraag paspoort/Nederlandse identiteitskaart € 50,90
Indien noodzakelijk bezorgen van een identiteitskaart of rijbewijs € 16,05
Rijbewijs € 41,00
Extra kosten bij vermissing rijbewijs € 43,10
Extra kosten spoedaanvraag rijbewijs € 34,10
Gezondheidsverklaring € 39,30

Huwelijk en geregistreerd partnerschap


Producten Prijs in Euro
Trouwzaal gemeentehuis op werkdagen 9.00 - 16.00 uur € 446,50
Trouwzaal gemeentehuis op zaterdag 9.00 - 14.00 uur € 598,50
Trouwkamer gemeentehuis op werkdagen 9.00 - 16.00 uur € 355,00
Externe locatie op werkdagen 9.00 - 23.00 uur € 482,00
Externe locatie op zaterdag 9.00 - 23.00 uur € 530,00
Externe locatie op zondag 14.00 - 23.00 uur € 530,00
Getuigen via gemeente, per getuige € 56,85
Trouwboekje / partnerschapsboekje € 30,45
Kalligraferen trouwboekje / partnerschapsboekje € 17,00
Kalligraferen kind € 5,00
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 24,60
1e beoordeling bij indienen verzoek externe locatie € 431,40
Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (alleen onder de daarvoor gestelde voorwaarden) € 96,45

Extra kosten i.v.m. annuleren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of het niet verschijnen bij een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 113,50

Uittreksels, inlichtingen en diversen


Producten

Prijs in Euro
Attestatie de Vita (Verklaring van in leven zijn) € 14,00
Bewijs van Nederlanderschap € 12,70
Inlichtingen Basisregistratie Personen (BRP) € 12,90
Uittreksel Registers Burgerlijke Stand € 14,00
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) € 12,90
Legalisatie handtekening € 12,70
Verklaring omtrent gedrag € 41,35
Sleutel toegangspoort Begraafplaats Wijkamplaan € 11,35