Tarieven Burgerzaken

Onderstaande lijst geeft u een actueel overzicht van de tarieven van de verschillende producten van Burgerzaken.

Tarieven 2018*

* aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Paspoorten en identiteitskaarten


Producten Prijs in Euro
Paspoort voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 52,00
Paspoort voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 65,30
Paspoort spoed voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 99,55
Paspoort spoed voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 112,80
Paspoort voor vluchtelingen € 52,00
Paspoort voor vluchtelingen met spoed € 99,55
Paspoort voor vreemdelingen € 52,00
Paspoort voor vreemdelingen met spoed € 99,55
Zakenpaspoort (extra blanco bladzijden) € 65,30
Zakenpaspoort (extra blanco bladzijden) spoed € 112,80
Nederlandse identiteitskaart voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 29,05
Nederlandse identiteitskaart voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 51,05
Nederlandse identiteitskaart voor 5 jaar spoed (tot 18 jaar) € 76,60
Nederlandse identiteitskaart voor 10 jaar spoed (vanaf 18 jaar) € 98,60

Uittreksels, inlichtingen en diversen


Producten

Prijs in Euro
Attestatie de Vita  € 13,20
Verklaring van in leven zijn € 12,25
Bewijs van Nederlanderschap € 12,30
Inlichtingen Basis Registratie Personen (BRP) € 12,25
Uittreksel Registers Burgerlijke Stand € 13,20
Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) € 12,25
Internationaal uittreksel Burgerlijke Stand € 13,20
Internationaal uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) € 12,25
Legalisatie handtekening € 12,30
Verklaring omtrent gedrag € 41,35
Sleutel toegangspoort Begraafplaats Wijkamplaan € 11,35

Huwelijk en partnerschap


Producten Prijs in Euro
Huwelijk Burgerzaal gemeentehuis op werkdagen 9.00 - 16.00 uur € 370,85
Huwelijk Burgerzaal gemeentehuis zaterdag 9.00 - 14.00 uur € 504,95
Huwelijk Trouwkamer gemeentehuis op werkdagen 9.00 - 16.00 uur € 185,40
Huwelijk externe locatie op werkdagen 9.00 - 23.00 uur € 245,50
Huwelijk externe locatie op zaterdag 9.00 - 23.00 uur € 297,65
Huwelijk externe locatie op zondag 14.00 - 23.00 uur € 294,65
Getuigen via gemeente, per getuige € 53,65
Trouwboekje / partnerschapsboekje € 26,55
Kalligraferen trouwboekje / partnerschapsboekje € 13,50
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 23,30
1e beoordeling bij indienen verzoek vrije locatie € 422,10
Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (alleen onder de daarvoor gestelde voorwaarden) € 90,80

Rijbewijzen en Eigen verklaringen


Producten Prijs in Euro
Rijbewijs € 39,45
Rijbewijs met spoed € 73,55
Rijbewijs met spoed en vermissingsleges € 108,95
Rijbewijs met vermissingsleges € 74,85
Gezondheidsverklaring € 34,80
Omwisseling buitenlands rijbewijs € 39,45
Vermissingsleges rijbewijs € 35,40

Naturalisatie en optie


Producten Prijs in Euro
Naturalisatie enkelvoudig € 866,00
Naturalisatie minderjarig kind € 128,00
Naturalisatie enkelvoudig laag tarief € 644,00
Naturalisatie meervoudig € 1105,00
Naturalisatie meervoudig laag tarief € 884,00
Verkrijging Nederlanderschap door optie enkelvoudig € 184,00
Verkrijging Nederlanderschap door optie meervoudig € 314,00
Verkrijging door optie medeopterende minderjarig kind € 21,00