Tarieven Burgerzaken

Onderstaande lijst geeft u een actueel overzicht van de tarieven van de verschillende producten van Burgerzaken.

Tarieven 2019*

* aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Paspoorten en identiteitskaarten


Producten Prijs in Euro
Paspoort voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 53,90
Paspoort voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 71,30
Paspoort voor vluchtelingen € 53,90
Paspoort voor vreemdelingen € 53,90
Zakenpaspoort (extra blanco bladzijden) € 71,30
Nederlandse identiteitskaart voor 5 jaar (tot 18 jaar) € 29,95
Nederlandse identiteitskaart voor 10 jaar (vanaf 18 jaar) € 56,80
Extra kosten spoedaanvraag paspoort/Nederlandse identiteitskaart € 48,60
Rijbewijs € 39,45
Extra kosten bij vermissing rijbewijs € 35,40
Gezondheidsverklaring € 37,80

Huwelijk en geregistreerd partnerschap


Producten Prijs in Euro
Trouwzaal gemeentehuis op werkdagen 9.00 - 16.00 uur € 376,00
Trouwzaal gemeentehuis op zaterdag 9.00 - 14.00 uur € 512,00
Trouwkamer gemeentehuis op werkdagen 9.00 - 16.00 uur € 188,00
Externe locatie op werkdagen 9.00 - 23.00 uur € 250,00
Externe locatie op zaterdag 9.00 - 23.00 uur € 300,00
Externe locatie op zondag 14.00 - 23.00 uur € 300,00
Getuigen via gemeente, per getuige € 55,00
Trouwboekje / partnerschapsboekje € 27,00
Kalligraferen trouwboekje / partnerschapsboekje € 15,00
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 23,60
1e beoordeling bij indienen verzoek vrije locatie € 425,00
Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (alleen onder de daarvoor gestelde voorwaarden) € 92,00

Extra kosten i.v.m. annuleren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of het niet verschijnen bij een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 100,00

Uittreksels, inlichtingen en diversen


Producten

Prijs in Euro
Attestatie de Vita (Verklaring van in leven zijn) € 13,40
Bewijs van Nederlanderschap € 12,30
Inlichtingen Basisregistratie Personen (BRP) € 12,50
Uittreksel Registers Burgerlijke Stand € 13,40
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) € 12,50
Legalisatie handtekening € 12,30
Verklaring omtrent gedrag € 41,35
Sleutel toegangspoort Begraafplaats Wijkamplaan € 11,35