U bent als ouder of verzorger als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). In de meeste gevallen lukt het om op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven te organiseren. Het kan zijn dat u in sommige gevallen hulp nodig heeft bij de opvoeding en zorg voor uw kind(eren). In dat geval kunt u in aanmerking komen voor professionele hulp. Jeugdhulp is er voor jongeren tot achttien jaar.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet. De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt op het terrein van opvoedadvies, preventie en jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en de schoolarts) tot pleegzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, ondersteuning van kinderen met een beperking, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Lokaal Team Baarn

In het geval van een enkelvoudige vraag kijkt u op de website van PIT Baarn(externe link). Ook kunt u zonder verwijzing langsgaan bij het inloopspreekuur van PIT Baarn(externe link).

Wanneer u problemen of zorgen ervaart op meerdere gebieden van uw leven, kunt u terecht bij het Lokaal Team. Vragen en zorgen kunnen bijvoorbeeld gaan over uw kinderen, de opvoeding van uw kinderen, een echtscheiding of pleegzorg. Een aanmelding wordt gedaan door een professional als huisarts of maatschappelijk werker. U moet natuurlijk zelf instemmen met deze aanmelding. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina over het Lokaal Team.