Het opgroeien en opvoeden van kinderen kan soms uitdagend zijn. Meestal lukt het als ouder om zelf een oplossing te vinden. Dat kan ook met hulp van familie, vrienden of buren. Of een gesprek met school of de huisarts. Soms is het fijn als u hulp krijgt bij de opvoeding en zorg voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of problemen in het gezin. De gemeente zorgt dan voor ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar én het gezin. Waar kunt u terecht?

1. Zoek hulp bij vragen of beginnende problemen

School of huisarts

Begin dicht bij uw eigen situatie. Is er een vraagbaak of hulp op de kinderopvang of op school? Bijvoorbeeld een intern begeleider, de jeugdarts van de GGD die op school langskomt of een mentor. Ook de huisarts kan vaak goede adviezen geven.

Pit Baarn

Heeft u vragen over jeugdhulp of heeft u ondersteuning nodig? Neem gerust contact met Pit Baarn via het contactformulier of bel 035 - 303 78 88. Daar staat een team klaar om u te helpen, met u mee te denken en waar nodig door te verwijzen.

2. Spelen er meer dingen in uw gezin, bijvoorbeeld een moeilijke echtscheiding, of huiselijk geweld?

U komt dan via de huisarts of PIT Baarn terecht bij het Lokaal Team van de gemeente. Bij het Lokaal Team werken medewerkers met verschillende expertises. Zij kunnen u op een passende manier helpen.

3. Specialistische jeugdhulp

Als er extra hulp nodig is, krijgt u mogelijk een verwijzing naar specialistische jeugdhulp. Een verwijzing krijgt u van het Lokaal Team, de huisarts of de jeugdarts van de GGD.

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente zorgt voor de regels en de uitvoering van de Jeugdwet  Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld:

  • advies over opvoeden en voorkomen van problemen
  • gezondheidszorg voor kinderen (bijvoorbeeld bij de dokter op school)
  • hulp aan pleeggezinnen
  • geestelijke gezondheidszorg voor jongeren
  • steun voor kinderen met een handicap
  • bescherming van kinderen
  • begeleiding voor jongeren die problemen hebben met de politie; de wet overtreden.

Doel is om een veilige en gezonde omgeving te maken waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?