Feline van der Velden is de eerste kinderburgemeester van Gemeente Baarn. Zij is op 20 oktober 2021 geïnstalleerd op het Gemeentehuis van Baarn. Feline is leerling van de Amalia-Astroschool. De kinderburgemeester is aanspreekpunt voor kinderen in Baarn, geeft kinderen een stem in de politiek door mee te praten over onderwerpen die voor kinderen van belang zijn.

Foto van kinderburgemeester Feline


Feline is ook betrokken bij ceremoniële activiteiten waar zij als kinderburgemeester optreedt. Vanwege de Coronamaatregelen was het moeilijk om met anderen in contact te komen en daarom is besloten dat de ambtstermijn van Feline wordt verlengd met een extra schooljaar.

Kindercafé

Het inhoudelijke project waar Feline als kinderburgemeester aan werkt is het openen van een Kindercafé. Het Kindercafé is een plek waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze iets nieuws kunnen leren. Bijvoorbeeld bakken, een sport beoefenen of muziek maken. Het Kindercafé opent de deuren voor alle kinderen en is daarom voor iedereen toegankelijk. Op het Instagram account @kinderburgemeesterbaarn is te volgen waar en wanneer het Kindercafé de deuren opent.