Philippine Rotteveel is op 5 juli 2023 benoemd als nieuwe kinderburgemeester van Baarn. De kinderburgemeester is aanspreekpunt voor kinderen in Baarn. Ze geeft kinderen een stem in de politiek door mee te praten over onderwerpen die voor kinderen van belang zijn.

Kinderburgemeester 2023 Philippine

Philippine is ook betrokken bij ceremoniële activiteiten waar zij als kinderburgemeester optreedt. 

De nieuwe kinderburgemeester zit in groep 6 van de Nieuwe Baarnsche school (NBS). Philippine werd unaniem gekozen uit leerlingen van de Baarnse basisscholen
Ze zit vol ideeën. Na de zomervakantie gaat ze aan de slag. Lees meer in de Baarnse Courant van 7 juli 2023. 

Philippine volgt Feline op

Philippine is de tweede kinderburgemeester van Baarn. De eerste kinderburgemeester was Feline van der Velden, leerling van de Amalia-Astroschool. Zij werd in oktober 2021 geïnstalleerd. Vanwege de coronamaatregelen toen was het moeilijk om met anderen in contact te komen. Daarom is de ambtstermijn van Feline met een extra schooljaar verlengd.

Feline heeft bijvoorbeeld met succes gewerkt aan een aantal Kindercafés voor kinderen in Baarn. Voor alle kinderen toegankelijk. Het Kindercafé is een plek waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze iets nieuws kunnen leren. Bijvoorbeeld bakken, een sport beoefenen of muziek maken. Zie de video van een KIndercafé begin 2023

In september 2023 nemen wij afscheid van Feline. 

Contact

De kinderburgemeester is te volgen op Instagram @kinderburgemeesterbaarn.

Met e-mail is ze te bereiken op kinderburgemeester@baarn.nl