De bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken hebben met succes de audit doorstaan en hebben daarmee opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken ontvangen. De hechte samenwerking tussen gemeente, NoordEik namens de ondernemers, brandweer, politie en Securitas werpt hiermee haar vruchten af om de bedrijventerreinen veiliger en schoner te maken.

De samenwerking voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b) op de bedrijventerreinen in Baarn is gestart in 2017 op initiatief van de gemeente en de lokale ondernemers. Elke drie jaar moet er opnieuw ‘examen’ worden gedaan. De laatste maanden is dan ook hard gewerkt, met als resultaat dat de Noordschil en de Drie Eiken geslaagd zijn voor de audit. Hiermee zijn de bedrijventerreinen gecertificeerd voor de jaren 2024 t/m 2026.  

Wethouder Mark Veldhuizen is zeer tevreden over het resultaat. “Een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein is essentieel voor het ondernemersklimaat en het voorkomen van leegstand en criminaliteit. Het is dan ook heel belangrijk dat alle betrokken partijen elkaar goed weten te vinden. KVO-b bevestigt hiermee haar waarde.” 

Knelpunten weggenomen  

Henk van Asch en Gijs Dorrestijn van bedrijvenvereniging NoordEik zijn ook tevreden, en zien daarnaast nog mogelijkheden voor verdere verbetering. Momenteel richt NoordEik zich op belangrijke initiatieven, waaronder het optimaliseren van de Hermesweg en het parkeren bij de Drie Eiken. Een ander aandachtspunt is het werven van meer leden voor de bedrijvenvereniging NoordEik. Meer deelnemende bedrijven maakt het makkelijker om collectieve acties op te zetten.