Heeft u een plan voor bouwen of verbouwen?  Dan zorgt u zelf voor het informeren en betrekken van buren en andere betrokkenen. Deze participatie is sinds 2024 geregeld in de Omgevingswet. Na het indienen van een initiatief of plan in het Omgevingsloket, geeft de gemeente aan of participatie nodig is.

Participatie

Bij initiatieven voor bouwen en verbouwen heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken.  Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie.

Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag moet u hiervan een kort verslag aanleveren.

Voordelen

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het een beter plan. Het draagt bijvoorbeeld meer bij aan het woon- en werkplezier in de buurt of de wijk. Of het plan levert minder hinder op voor omwonenden.

Bovendien kan de gemeente met een duidelijk beeld van alle belangen sneller een goed besluit nemen over de vergunningaanvraag.