De gemeente Baarn heeft dinsdag 13 februari nieuwe prestatieafspraken ondertekend met woningcorporatie Omthuis en de Huurdersraad Eemland. Deze afspraken zijn een resultaat van een vierjaarlijkse cyclus waarin de gemeente samen met woningbouwcorporaties nieuwe overeenkomsten opstelt. De ondertekening vond plaats op de Troelstralaan, bij een onlangs opgeleverd sociaal woningbouwproject van Omthuis.

Wethouder Mark Veldhuizen tekende namens de gemeente Baarn: “Met deze meerjarige afspraken dragen de betrokken partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende, betaalbare, geschikte en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor de doelgroep binnen de gemeente.”

Wat houden deze afspraken in?

De afspraken zijn gebaseerd op de ambities van het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 en zijn opgesteld na evaluatie van de voorstellen van de woningbouwcorporaties en gezamenlijke nieuwe doelen. De afspraken gaan over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van deze woningen, huisvesting voor specifieke doelgroepen, en de kwaliteit en duurzaamheid van sociale huurwoningen. Deze thema’s hebben ook landelijk prioriteit op het gebied van volkshuisvesting.

Ondertekening prestatieafspraken