Bent u eigenaar van een roerende zaak, bijvoorbeeld een woonwagen of woonboot? Dan moet u roerendezaakbelastingen (RZB) betalen.

Hoe het werkt

De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de eigenaar is van een roerende zaak. De persoon die op 1 januari eigenaar is van de roerende zaak, betaalt RZB.

Verkoopt u de roerende zaak in de loop van het jaar, dan betaalt u toch de gehele aanslag voor RZB.

Als u in de loop van het jaar een roerende zaak koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de RZB. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de RZB.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

Tariefsoort

Tarief 2022

Tarief 2023

Eigenarenbelasting woningen

0,0930%

0,0798%

Eigenarenbelasting niet-woningen

0,2300%

0,2469%

Gebruikersbelasting niet-woningen

0,1950%

0,2043%

De aanslag is gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2022.

Bekijk alle informatie in de ‘Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Baarn 2023’(externe link).