In Baarn vinden we sport belangrijk: het is leuk, gezond en zorgt voor sociale contacten. Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Dit kunnen we niet alleen, daarom werken we samen met veel lokale (sport)organisaties. Een overzicht van de sportaanbieders in Baarn, voor jeugd en volwassenen, is te vinden op de website van Activity4Kids(externe link).

Wat doet de gemeente

De gemeente maakt een sportbeleid. Hierin beschrijven we bijvoorbeeld de doelen op het gebied van sport, welke verbeterpunten er zijn en hoe we deze oppakken, hoe de exploitatie van de sportlocaties plaatsvindt en hoeveel financiële middelen er nodig zijn om de doelen te kunnen behalen.

De gemeente heeft een coördinator voor aangepast sporten. Inwoners die vragen hebben hierover, kunnen bij haar terecht. 

Iedereen kan meedoen

Ook ouderen, mensen met een verstandelijke of functionele beperking en mensen met een chronische aandoening moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Zo biedt de Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn(externe link) wekelijkse groepslessen aan. Voor mensen met een beperking of chronische aandoening is er ook sportaanbod. Een overzicht van aanbieders is te vinden op de website van Uniek Sporten(externe link).

Jeugdsportcoördinatoren

De jeugdsportcoördinatoren van de gemeente coördineren sportactiviteiten voor de basisschooljeugd. Deze sportactiviteiten bestaan onder andere uit High 5-cursussen om buiten schooltijd kennis te maken met een sport, sportclinics tijdens de gymlessen van de basisscholen, schoolsporttoernooien, vakantie sportdagen, motorische screening en extra beweeglessen, gezonde leefstijlprogramma “Fit in 90 dagen” en het project “Jongeren sterker door sport”.

Subsidies voor sport

De gemeente heeft meerdere subsidies voor sporters of sportverenigingen. Een overzicht van alle subsidies is te vinden op de pagina Subsidie aanvragen. Voor inwoners met een lager inkomen is er ook nog het Declaratiefonds. Deze jaarlijkse vergoeding voor volwassenen en kinderen kan gebruikt worden voor lidmaatschap bij een sportclub of zwemlessen.

Sportverenigingen die een eigen sportaccommodatie hebben kunnen in aanmerkingen komen voor een subsidie. 

Exploitatie sportaccommodaties

Baarn wil de huidige sport- en recreatievoorzieningen behouden. De gemeente is dan ook eigenaar van de volgende sportaccommodaties:

  • Sportcentrum de Trits;
  • Sportpark Ter Eem;
  • Bosbad De Vuursche;
  • Gemeentelijke gymnastieklokalen.

De exploitatie van sportaccommodaties is meer in handen van de gebruikers zelf. Op die manier kunnen de sporters hun behoeften directer invullen. Kijk op de pagina Sportaccommodaties huren voor het huren van een accommodatie.

Contact

Wilt u meer weten over sporten in Baarn? Of wilt u weten wat passend is uw situatie? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker sport of de jeugdsportcoördinatoren.

  • Pieter Brandjes, beleidsmedewerker Sport, P.Brandjes@baarn.nl, 035 - 54 81 791.
  • Rien Kieft, jeugdsportcoördinator, R.Kieft@baarn.nl, 06 - 28 59 61 29.
  • Irene de Jong, jeugdsportcoördinator, coördinator Aangepast sporten/Jongeren sterker door sport, Schoolcoach Fit-projecten, motorische screening/MRT-lessen, I.deJong@baarn.nl, 06 - 49 90 05 91.

Ook zijn zij te bereiken via het algemene telefoonnummer 035 – 5481611 of per mail via gemeente@baarn.nl.