U kunt subsidie aanvragen voor cultuur, welzijn, sport, recreatie en duurzaamheid. Alle subsidieregelingen vindt u onderaan deze pagina.

Subsidie moet tijdig worden aangevraagd. Een aanvraag voor een incidentele subsidie moet u minimaal 13 weken voorafgaand aan het project waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft aanvragen. De organisaties die structureel subsidie ontvangen, kunnen de subsidie voor het volgende jaar uiterlijk op 31 mei aanvragen.

Let op: wilt u als particulier (huishouden) een duurzaamheidssubsidie aanvragen? Ga dan naar de pagina Duurzaamheid.

DigiD linkSubsidie aanvragen

eHerkenning linkSubsidie aanvragen

Alleen online aanvragen

Het aanvragen van subsidie is alleen digitaal mogelijk. U heeft hiervoor DigiD nodig. Vraagt u subsidie aan namens een organisatie? Dan gebruikt u eHerkenning. Een begroting en eventueel andere documenten zendt u met de digitale aanvraag mee.

Bij de aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Deze vindt u onderaan deze pagina. 

Overige subsidies

Een monumentensubsidie vraagt u via een apart formulier aan. Hierboven kunt u subsidie aanvragen voor duurzame initiatieven. Andere duurzaamheidssubsidies voor particulieren vindt u via de pagina Duurzaamheid.

Activiteitenplan bij subsidieaanvraag gemeente Baarn

Format Activiteitenplan bij Subsidieaanvraag

Beschrijf in uw activiteitenplan in ieder geval de volgende zaken:

Aanleiding

 • Wat is de aanleiding?
 • Welk maatschappelijk effect wilt u bereiken?

Activiteit en Doelstelling

 • Beschrijf de inhoud van de activiteit
 • Wat is/zijn de doelstelling(en)?
 • Omschrijf het verwachte resultaat/ de resultaten?
 • Op welke manier sluiten de activiteiten aan op de doelstellingen of het beleid van de gemeente Baarn?

Doelgroep

 • Op wie is de activiteit gericht? Wie is de doelgroep? Beschrijf de doelgroep, wie zijn het, welke leeftijden, hoe groot is de doelgroep, welke achtergrond.
 • Wat is het verwachte aantal deelnemers?
 • Op welke manier wordt de doelgroep bij de activiteiten betrokken?
 • Hoe gaat u de doelgroep bereiken/ de activiteit bekend maken?

Aanpak en uitvoering

 • Beschrijf de aanpak, op welke manier wilt u het resultaat bereiken?
 • Wat is de planning? Geef een duidelijk overzicht per activiteit.
 • Wordt er samengewerkt met andere organisaties of instellingen?
 • En hoe ziet de samenwerking eruit? Welke bijdrage leveren de andere organisaties aan het bereiken van het resultaat?

Evaluatie

 • Hoe monitort u de resultaten tijdens de activiteit?
 • Op welke manier evalueert u de resultaten na afloop?
 • Hoe denkt u dat de activiteit na de subsidieperiode voortgezet wordt?

Begroting bij subsidieaanvraag gemeente Baarn

Model begroting voor aanvraag subsidie gemeente Baarn

(Dit is een voorbeeld. Uw begroting kan er anders uitzien. Wel verwacht de gemeente Baarn van u dat de begrote bedragen gespecificeerd worden.)

 Uitgaven  
 Specificatie  
 Aantal eenhedenPrijs per eenheidKosten
Personeelskosten   
Huur materiaal   
Aanschaf materiaal   
Workshops   
Huur ruimtes   
Beveiliging   
Vergunningen   
Horeca   
Publiciteit   
Anders, nl:   
Totaal uitgaven   
 Inkomsten  
 Specificatie  
 Aantal eenhedenPrijs per eenheidOpbrengsten
Subsidies van derden   
Sponsorbijdragen   
Entreegelden   
Bijdrage derden (bv. Horecaopbrengsten)   
Anders, nl:   
Totaal inkomsten   
Samenvatting:Bedrag
Totale kosten
Totale opbrengsten
Gevraagde subsidie