Bij de gemeente kunt u subsidie aanvragen voor cultuur, welzijn, sport, recreatie, monumenten en duurzaamheid. Alle subsidieregelingen vindt u op deze pagina.

Subsidie moet tijdig worden aangevraagd. Een aanvraag voor een incidentele subsidie moet u minimaal 13 weken  voorafgaand aan het project aanvragen. De organisaties die structureel subsidie ontvangen, kunnen de subsidie voor het volgende jaar uiterlijk op 31 mei aanvragen.

Let op: wilt u als particulier (huishouden) een duurzaamheidssubsidie aanvragen? Ga dan naar de pagina Duurzaamheid.

DigiD linkSubsidie aanvragen (als u DigiD gebruikt) 

eHerkenning linkSubsidie aanvragen (als u eHerkenning gebruikt)

Wat moet ik doen

Online aanvragen

Het aanvragen van subsidie is alleen digitaal mogelijk:

Hoe werkt het formulier?

Na het inloggen verschijnt een aanvraagformulier. In dit formulier ziet u ook welke documenten u moet toevoegen voor de subsidieregeling. Denk hierbij aan een activiteitenplan, een begroting en eventueel andere documenten.

Als u bepaalde informatie nog moet opzoeken of uitwerken, kunt u de aanvraag onderbreken. De informatie wordt dan opgeslagen. U kunt dan op een later moment weer inloggen en de aanvraag voortzetten. 

Handleiding documenten

De handleidingen onderaan deze pagina geven we aan wat u in ieder geval moet beschrijven in het activiteitenplan en de begroting. Uw activiteitenplan mag er anders uitzien, maar de vragen uit de handleiding moeten wel beantwoord worden.

Handleiding Activiteitenplan bij subsidieaanvraag

Handleiding Activiteitenplan bij Subsidieaanvraag

Beschrijf in uw activiteitenplan in ieder geval de volgende zaken:

Aanleiding

 • Wat is de aanleiding?
 • Welk maatschappelijk effect wilt u bereiken?

Activiteit en Doelstelling

 • Beschrijf de inhoud van de activiteit
 • Wat is/zijn de doelstelling(en)?
 • Omschrijf het verwachte resultaat/ de resultaten?
 • Op welke manier sluiten de activiteiten aan op de doelstellingen of het beleid van de gemeente Baarn?

Doelgroep

 • Op wie is de activiteit gericht? Wie is de doelgroep? Beschrijf de doelgroep, wie zijn het, welke leeftijden, hoe groot is de doelgroep, welke achtergrond.
 • Wat is het verwachte aantal deelnemers?
 • Op welke manier wordt de doelgroep bij de activiteiten betrokken?
 • Hoe gaat u de doelgroep bereiken/ de activiteit bekend maken?

Aanpak en uitvoering

 • Beschrijf de aanpak, op welke manier wilt u het resultaat bereiken?
 • Wat is de planning? Geef een duidelijk overzicht per activiteit.
 • Wordt er samengewerkt met andere organisaties of instellingen?
 • En hoe ziet de samenwerking eruit? Welke bijdrage leveren de andere organisaties aan het bereiken van het resultaat?

Evaluatie

 • Hoe monitort u de resultaten tijdens de activiteit?
 • Op welke manier evalueert u de resultaten na afloop?
 • Hoe denkt u dat de activiteit na de subsidieperiode voortgezet wordt?

Handleiding Begroting bij subsidieaanvraag

Handleiding begroting voor aanvraag subsidie gemeente Baarn

(Dit is een voorbeeld. Uw begroting kan er anders uitzien. Wel verwacht de gemeente Baarn van u dat de begrote bedragen gespecificeerd worden.)

Uitgaven

Specificatie

 Aantal eenhedenPrijs per eenheidKosten
Personeelskosten   
Huur materiaal   
Aanschaf materiaal   
Workshops   
Huur ruimtes   
Beveiliging   
Vergunningen   
Horeca   
Publiciteit   
Anders, nl:   
Totaal uitgaven   

Inkomsten

Specificatie

 Aantal eenhedenPrijs per eenheidOpbrengsten
Subsidies van derden 
Sponsorbijdragen 
Entreegelden 
Bijdrage derden (bv. Horecaopbrengsten) 
Anders, nl: 
Totaal inkomsten 
Samenvatting:Bedrag
Totale kosten
Totale opbrengsten
Gevraagde subsidie

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?