Op woensdag 22 november 2023 zijn de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. U krijgt een stempas waarmee u in de gemeente Baarn kunt stemmen als u op 9 oktober 2023 in de gemeente Baarn staat ingeschreven en recht heeft om te stemmen. Met een kiezerspas kunt u stemmen in een andere gemeente. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen (iemand machtigen).

Stempas

Staat u op 9 oktober 2023 ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Baarn? En heeft u recht om te stemmen? Dan ontvangt u een stempas waarmee u in de gemeente Baarn kunt stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. 

Staat u bij een andere gemeente ingeschreven op 9 oktober? Dan kunt u in die gemeente stemmen. U kunt ook een kiezerspas aanvragen bij die gemeente. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Zo werkt het

U krijgt uw stempas voor 9 november 2023 in uw brievenbus. Met de stempas kunt u stemmen bij elk stembureau in de gemeente Baarn. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (tot 23 november 2018) op de dag van de verkiezing.

Vervangende stempas aanvragen

Een aanvraag in het gemeentehuis moet uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 vóór 12.00 uur worden ingediend. U kunt hiervoor, tijdens onze openingstijden, terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt als u een nieuwe stempas komt aanvragen. 

Stemmen in een andere gemeente met de kiezerspas

U kunt ook stemmen bij een stembureau buiten de gemeente Baarn. Wanneer u dat wilt doen, moet u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elke Nederlandse gemeente.

Aan de balie uw stempas laten omzetten in kiezerspas

U kunt nog langskomen om uw stempas om te laten zetten in een kiezerspas. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 vóór 12.00 uur. U kunt hiervoor, tijdens onze openingstijden, terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs en uw stempas meeneemt.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand toestemming geven om voor u te stemmen. We noemen dit machtigen. De persoon die dan namens u stemt, noemen we de gemachtigde.

Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Deze persoon moet de eigen stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

U kunt op 2 manieren iemand toestemming geven om voor u te stemmen:

  • Met uw stempas (onderhandse volmacht)
  • Met een formulier (schriftelijke volmacht)

Met uw stempas

U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen (onderhandse volmacht). De gemachtigde moet de achterkant ook ondertekenen. 

Let op: de gemachtigde moet ook in de gemeente Baarn ingeschreven staan, of met een kiezerspas in Baarn kunnen stemmen. 

Zo werkt het:

  1. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas.
  2. Zet uw handtekening op de achterkant.
  3. Laat ook de gemachtigde een handtekening op de achterkant zetten.
  4. Geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. 
  5. De gemachtigde stemt in de gemeente Baarn met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs. De gemachtigde moet zichzelf ook legitimeren op het stembureau en zijn/haar eigen stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

Als u uiteindelijk toch zelf kunt stemmen, kunt u de machtiging intrekken en uw stempas terugvragen. U kunt dan zelf weer stemmen met uw stempas.

Met een formulier

Kunt u niet zelf stemmen en kunt u niemand machtigen met uw stempas? Dan kunt u iemand machtigen met onderstaand formulier (schriftelijke volmacht). 

Formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen(externe link)

Dit formulier kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023 vóór 17.00 uur:

  • opsturen naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken - Verkiezingen, Postbus 1003, 3740 BA Baarn
  • of persoonlijk inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. 

Let op: als u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. U kunt dus niet meer zelf gaan stemmen.

Meer informatie over de verkiezingen?

Klik hier voor alle informatie over de verkiezingen