Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen van de Europees Parlementsverkiezingen. U krijgt een stempas waarmee u in de gemeente Baarn kunt stemmen als u op 23 april 2024 in de gemeente Baarn staat ingeschreven en recht heeft om te stemmen. Met een kiezerspas kunt u stemmen in een andere gemeente. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen (iemand machtigen).

Stempas

Staat u op 23 april 2024 ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Baarn? En heeft u recht om te stemmen? Dan ontvangt u een stempas waarmee u in de gemeente Baarn kunt stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. 

Staat u bij een andere gemeente ingeschreven op 23 april? Dan kunt u in die gemeente stemmen. U kunt ook een kiezerspas aanvragen bij die gemeente. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Zo werkt het

U krijgt uw stempas voor 23 mei 2024 in uw brievenbus. Met de stempas kunt u stemmen bij elk stembureau in de gemeente Baarn. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (tot 7 juni 2019) op de dag van de verkiezing.

Vervangende stempas aanvragen

Heeft u op 23 mei 2024 nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas verloren? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

 • Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 vóór 16.00 uur door de gemeente ontvangen zijn. Gebruik hiervoor formulier Model J 8(externe link). U stuurt de schriftelijke aanvraag naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken - Verkiezingen, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden bijgevoegd.
 • Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis moet uiterlijk op woensdag 5 juni 2024 vóór 12.00 uur worden ingediend. U kunt hiervoor, tijdens onze openingstijden(externe link), terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt als u een nieuwe stempas komt aanvragen.  

Stemmen in een andere gemeente met de kiezerspas

U kunt ook stemmen bij een stembureau buiten de gemeente Baarn. Wanneer u dat wilt doen, moet u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elke Nederlandse gemeente.

Schriftelijk een kiezerspas aanvragen

Om uw stempas om te laten zetten in een kiezerspas moet u onderstaand formulier invullen. 

Formulier verzoek om kiezerspas(externe link)

Dit formulier kunt u tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 vóór 16.00 uur:

 • opsturen naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken - Verkiezingen, Postbus 1003, 3740 BA Baarn
 • of persoonlijk inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. 

Heeft u uw stempas al gekregen? Stuur die dan mee met de aanvraag. 

Aan de balie uw stempas laten omzetten in kiezerspas

U kunt ook langskomen om uw stempas om te laten zetten in een kiezerspas. Dat kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 vóór 12.00 uur. U kunt hiervoor, tijdens onze openingstijden, terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs en uw stempas meeneemt.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand toestemming geven om voor u te stemmen. We noemen dit machtigen. De persoon die dan namens u stemt, noemen we de gemachtigde.

Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Deze persoon moet de eigen stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

U kunt op 2 manieren iemand toestemming geven om voor u te stemmen:

 • Met uw stempas (onderhandse volmacht)
 • Met een formulier (schriftelijke volmacht)

Met uw stempas

U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen (onderhandse volmacht). De gemachtigde moet de achterkant ook ondertekenen. 

Let op: de gemachtigde moet ook in de gemeente Baarn ingeschreven staan, of met een kiezerspas in Baarn kunnen stemmen. 

Zo werkt het:

 1. Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas.
 2. Zet uw handtekening op de achterkant.
 3. Laat ook de gemachtigde een handtekening op de achterkant zetten.
 4. Geef de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. 
 5. De gemachtigde stemt in de gemeente Baarn met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs. De gemachtigde moet zichzelf ook legitimeren op het stembureau en zijn/haar eigen stem tegelijk uitbrengen met uw stem.

Als u uiteindelijk toch zelf kunt stemmen, kunt u de machtiging intrekken en uw stempas terugvragen. U kunt dan zelf weer stemmen met uw stempas.

Met een formulier

Kunt u niet zelf stemmen en kunt u niemand machtigen met uw stempas? Dan kunt u iemand machtigen met onderstaand formulier (schriftelijke volmacht). 

Formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen(externe link)

Dit formulier kunt u tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 vóór 16.00 uur:

 • opsturen naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken - Verkiezingen, Postbus 1003, 3740 BA Baarn
 • of persoonlijk inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. 

Let op: als u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. U kunt dus niet meer zelf gaan stemmen.

Meer informatie over de verkiezingen?

Klik hier voor alle informatie over de verkiezingen