Toeristenbelasting

Biedt u personen die niet in de gemeente Baarn staan ingeschreven tegen vergoeding overnachtingen aan? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De vorm van de vergoeding maakt daarbij niet uit.

Hoe het werkt

De toeristenbelasting wordt geheven per persoon en per overnachting. U kunt de belasting doorberekenen aan de persoon die bij u overnacht. Ook als u uw woning aanbiedt via Airbnb of Wimdu.

Meld u aan als u voor het eerst overnachtingen gaat aanbieden

Biedt u voor het eerst tegen vergoeding overnachtingen aan? Dan moet u dit melden bij de gemeente Baarn, afdeling Belastingen. Vul daarvoor het aanmeldingsformulier via een van de knoppen hieronder. Op basis van uw aanmelding bepaalt de gemeente of u toeristenbelasting moet betalen.

DigiDAanmelden toeristenbelasting

eHerkenningAanmelden toeristenbelasting

In sommige gevallen hoeft u geen toeristenbelasting te betalen

Als u per jaar minder dan 40 overnachtingen aanbiedt, hoeft u geen toeristenbelasting te betalen. U moet zich wel aanmelden zodat dit kan worden vastgesteld.

Verder hoeft u geen toeristenbelasting te betalen als u overnachtingen aanbiedt aan bezoekers die:

  • Jonger zijn dan 6 jaar.
  • Tijdelijk verpleegd of verzorgd worden in een zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis, zonder dat ze op dat adres in de Gemeentelijke Basis Administratie staan ingeschreven.
  • Verblijven in een woning en voor die woning waarvoor ook al forensenbelasting wordt betaald.
  • Asielzoeker zijn volgens de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijven in een gelegenheid die onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers valt.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

De toeristenbelasting is per persoon en per overnachting. De hoogte van het tarief is daarbij afhankelijk van het soort accommodatie. De gemeente Baarn heeft de volgende tarieven:

Accommodatie

Tarief 2024

Camping of mobiele kampeeronderkomens

€ 0,65 

Andere vorm van overnachten

€ 2,45