Gaat u verhuizen? U moet dan uw verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Let op: U kunt zich pas inschrijven bij de gemeente als u op het nieuwe adres woont.

Let op: houd het volgende bij de hand

Heeft u geen DigiD of kunt u het online niet doorgeven? Maak dan een afspraak bij Loket Burgerzaken. Hieronder ziet u wat u mee moet nemen. 

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente

Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wie mag verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • Iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Gemeente geeft verhuizing door aan instanties

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik meenemen

Bij digitaal doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (downloaden onderaan de pagina)
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Naar een huurwoning

Indien u een huurwoning betrekt, dient u schriftelijk of aan de balie de volgende stukken te overleggen:

 • een kopie huurovereenkomst

Naar een koopwoning

Indien u een koopwoning betrekt, dient u schriftelijk of aan de balie de volgende stukken te overleggen:

 • kopie koopcontract

Hoe lang het duurt

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Verhuizing naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Verhuizen naar buitenland vermeld wat u moet doen.

Verhuizing vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen na aankomst doorgeven aan de gemeente. Voor een verhuizing vanuit het buitenland gelden andere regels. Kijk op de pagina Verhuizen naar Nederland wat u moet doen voor het doorgeven van uw verhuizing.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team Burgerzaken via het telefoonnummer 035 54 81 611.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?