Ik bied nooit afval aan maar heb toch een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Hoe kan dit?

Afvalstoffenheffing wordt door alle huishoudens in de gemeente betaald en staat los van het aantal keer dat de afvalcontainer wordt geleegd.

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing?

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding.

Klik hier voor meer informatie over kwijtschelding.

Ik ben vergeten mijn hond aan- of af te melden. Wat nu?

Uw kunt uw hond online aanmelden via de website. De gemeente registreert dan uw hond en u ontvangt later dit jaar een aanslagbiljet

Is uw hond overleden en heeft u een bewijsstuk van overlijden van de dierenarts? Als u deze meestuurt dan krijgt u de hondenbelasting terug vanaf het moment van overlijden. Is er geen bewijsstuk aanwezig? Dan krijgt u de hondenbelasting terug vanaf het moment dat wij het afmeldingsformulier hebben ontvangen. Uw hond wordt afgemeld in de administratie en u ontvangt binnen een maand een verminderingsnota.