Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?

Neem, u als u bezwaar wilt maken, altijd eerst contact op via belastingen@baarn.nl of tel. 035-548 16 11. Samen met u wordt dan naar uw aanslag gekeken. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, wordt die hersteld.

Wanneer u het toch niet eens bent met de WOZ-beschikking of met één of meer aanslagen, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de heffingsambtenaar met een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. U vindt de datum van dagtekening op het aanslagbiljet.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.

Wat is het bezwaartermijn voor belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen?

Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tot zes weken na dagtekening van een aanslagbiljet.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.

Wanneer ontvang ik een antwoord op mijn bezwaarschrift?

De gemeente heeft tot 31 december van het betreffende jaar de tijd om uitspraak te doen over het bezwaar tegen de WOZ-waarde. Dit is wettelijk zo bepaald. Wij streven er altijd naar om bezwaren van burgers die zelf bezwaar maken met voorrang af te handelen.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.

Moet ik de aanslag nog betalen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

U moet de aanslag altijd betalen, tenzij u schriftelijk verzoekt om uitstel van betaling. Uitstel wordt uitsluitend verleend voor het belastingbedrag waar het bezwaarschrift over gaat. Neem contact op via belastingen@baarn.nl of tel. 035-548 16 11.

Klik hier voor meer informatie over bezwaar maken.