Taken: Participatie; Financiën en belastingen; Recreatie en toerisme, Vorstelijk Baarn; Informatie en digitalisering incl. archief; Jeugd; Jeugdzorg; Onderwijs incl. onderwijshuisvesting; Sport; Grondzaken.

E-mailadres: h.prakke@baarn.nl

Politieke partij: D66 Baarn

Vertegenwoordigt de gemeente bij

  • Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)
  • N.V. Vitens
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief

Onbezoldigde nevenfuncties

  • Penningmeester Stichting Bomen voor Leersum e.o.
  • Bestuurslid Stichting tot Behoud van de Tombe van Nellesteijn