Taken: Communicatie; Ruimtelijke ontwikkeling; Welstand en monumenten; Kunst en cultuur; Evenementenbeleid; Economische zaken; Volkshuisvesting en wonen; Levendig centrum; Eerste locoburgemeester.

Politieke partij: VoorBaarn

E-mailadres: m.veldhuizen@baarn.nl
Twitter: @Veldhuizenmark

Bezoldigde nevenfuncties

  • Ariës Business Increasing / Ondernemersmaatje
  • Directie-adviseur Van Ee & Kemp BV
  • Raad van Advies Uniforce Group BV
  • Directie-adviseur Vaarplezier BV

Onbezoldigde nevenfuncties

  • Voorzitter Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) - District Groot-Gooi
  • Lid organisatie Baarnsche Golfcup (BGC)