Taken: Bestuurlijke vernieuwing; Duurzaamheid energietransitie (incl. verduurzaming bestaande en nieuwe woningen en betaalbaarheid); Milieu incl. milieuhandhaving; Integrale toegang sociaal domein; Inburgering/ vluchtelingen; Welzijn en vrijwilligers; Jeugd(zorg); Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Volksgezondheid; 'Stip op de horizon'; Tweede locoburgemeester.

E-mailadres: s.devries@baarn.nl
Twitter: @StevendeV

Politieke partij: GroenLinks Baarn 

Vertegenwoordigt de gemeente bij:

  • Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
  • Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

Bezoldigde nevenfunctie:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Wijs! - Sterk onderwijs in Utrecht

Onbezoldigde nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Iona & Rineke