De gemeente Baarn wil zo snel en zoveel mogelijk klimaatneutraal worden, maar uiterlijk in 2050 moeten we onze huizen, kantoren en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas. Dat betekent dat we elektrisch gaan koken en dat we gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtenet of warmtepomp. De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden er voor de gemeente Baarn zijn en samen met bewoners zoeken we naar de beste oplossingen. Stap voor stap gaat iedere wijk van het aardgas af.

Hoe gaan we onze woningen verwarmen?

Een eerste onderzoek naar kansrijke alternatieven voor aardgas is afgerond. De resultaten staan in de Transitievisie Warmte, waarvan de gemeenteraad van Baarn eind 2020 de eerste versie heeft vastgesteld.

Daaruit komt naar voren dat oplossingen met een warmtepomp of een warmtenet interessant zijn voor (delen van) Baarn. Ook staat hierin een volgorde van wijken waar we met bewoners en bedrijven in gesprek gaan over een aardgasvrije toekomst en de stappen daar naartoe. De gemeente zoekt nu voor de Staatsliedenwijk en de bedrijventerreinen De Drie Eiken en de Noordschil uit wat haalbare oplossingen zijn. Ook andere wijken komen  in de toekomst aan bod. Belangrijk is dat kansrijke opties altijd in overleg met bewoners verder worden uitgewerkt.

Toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van aardwarmte (geothermie) en warmte uit water (aquathermie), zullen in volgende versies van de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie Strategie (RES) worden meegenomen. Hiervoor werken we in de energieregio Amersfoort nauw samen met onze buurgemeenten, de provincie en het waterschap.

Eemdal-Noord mogelijk eerste aardgasvrije wijk

Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet met warmte uit de Eem een geschikte oplossing kan zijn voor een groot deel van Baarn. De gemeente gaat de mogelijkheid van een warmtenet mogelijk verder onderzoeken samen met inwoners en andere partijen dichtbij de Eem, in Eemdal-Noord. Daarbij kijkt de gemeente naar de voorkeuren van wijkbewoners, maar ook naar eventuele andere aardgasvrije oplossingen. Een haalbare en betaalbare oplossing voor de bewoners is een belangrijk uitgangspunt.

Er is een Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij verwarmen Eemdal-Noord opgesteld. Het wijkuitvoeringsplan is bedoeld om samen met bewoners op zoek te gaan naar een aardgasvrije warmteoplossing.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om het plan voor Eemdal-Noord in te trekken. Zo kunnen we zorgvuldiger stilstaan bij de manier waarop we keuzes maken en hoe we bewoners betrekken bij de aanpak waarop we in de toekomst onze huizen verwarmen.

Deze zomer onderzoeken we het bestaande plan goed en doen eventuele aanpassingen. Daarna zal het plan opnieuw in het college en de gemeenteraad worden besproken. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we inwoners op de hoogte.

Voorbereiden op aardgasvrij

Isoleren is een belangrijke stap naar aardgasvrij. De gemeente ondersteunt eigenaren van woningen en andere gebouwen hierbij met informatie, advies en financieel aantrekkelijke voorwaarden. Daarnaast kunt u nu ook al andere stappen zetten naar aardgasvrij. Als u nu uw cv-ketel moet vervangen en minder gas wilt gebruiken, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een (hybride-)warmtepomp.

Advies bij verduurzamen

Bent u op zoek naar advies bij energiebesparen, warmtepompen of zonnepanelen? Of wilt u weten van welke  subsidies en leningen u gebruik kunt maken? Maak dan een afspraak met een EnergieCoach van EnergiekBaarn(externe link). Zij komen bij u thuis en geven u advies over de maatregelen die het beste bij uw situatie passen. Of neem contact op met het Duurzaam Bouwloket(externe link), het energieloket van de gemeente.