Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

De actuele WOZ-waarde van uw woning kun u terugvinden op het WOZ-waardeloket(externe link). De WOZ-waarde van een woning is sinds 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket toont uitsluitend de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar. Meer informatie over de WOZ-waarde en hoe deze wordt vastgesteld vindt u op deze pagina (klik hier).

Waar kan ik de WOZ-waarde terugvinden van mijn niet-woning?

Deze kunt u terugvinden in het taxatieverslag. Meer informatie over het inzien daarvan vindt u op de pagina Waarde onroerende zaken (WOZ) 

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking. Meer informatie over de WOZ-waarde en hoe deze wordt vastgesteld vindt u de pagina Waarde onroerende zaken (WOZ)

Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen. Hoe kan dit?

Bij de aanslagoplegging worden niet alle beschikkingen verzonden. Dit kan komen doordat er nog een onderzoek loopt naar de correcte waarde of omdat er nog een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. Of omdat u recent eigenaar bent geworden van uw woning (na 1 januari). Wilt u wel de WOZ-waarde van een woning weten? Dan kunt u de WOZ-waarde raadplegen op www.wozwaardeloket.nl(externe link).

Wat moet ik doen als er iets niet klopt op mijn aanslag?

Heeft u het idee dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of bent u geen eigenaar of gebruiker (meer) van het adres van de aanslag? Dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan belastingen@baarn.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en het aanslagbiljetnummer.

Heeft u een aanslagbiljet ontvangen dat op naam staat van de vorige bewoner? Dan kunt u de envelop retour sturen aan de gemeente. Dit doet u als volgt:

  • Zet een kruis door de adresgegevens;
  • Schrijf op de envelop “Woont hier niet meer – Retour afzender”;
  • Post de envelop in een oranje brievenbus, er hoeft geen extra postzegel op.

Wij hebben twee aanslagen ontvangen: één op naam van mijn partner en één op mijn naam. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat u een aanslag heeft ontvangen met de gebruikersheffingen en een aparte aanslag met de eigenarenheffingen.

Als u dit samen wilt voegen kunt u dit verzoek mailen naar belastingen@baarn.nl. Dit wordt dan voor het volgende belastingjaar aangepast.

Waar vind ik het taxatieverslag van mijn woning of bedrijf?

Meer informatie over de WOZ-waarde en hoe deze wordt vastgesteld vindt u de pagina Waarde onroerende zaken? U leest daar ook hoe u het taxatieverslag kunt inzien. In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Ik ben na 1 januari 2024 eigenaar geworden van een woning. Moet ik dan voor dit jaar OZB betalen?

Als de woning na 1 januari is overgedragen dan heeft u voor dit jaar geen WOZ-beschikking ontvangen. De OZB is met de vorige eigenaar verrekend tijdens de overdracht van de woning bij de notaris.

Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u deze per e-mail aanvragen via belastingen@baarn.nl. U ontvangt dan binnen 8 weken een WOZ-beschikking.