Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen ieder jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde hiervan. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting (OZB) en forensenbelasting te berekenen. Ook het Waterschap en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen en heffen van belastingen.

WOZ-waarde ook belangrijk voor huurders

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale huurprijs. Huurt u een woning in de sociale huursector? Dan kunt u belang hebben bij de WOZ-waarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Om de WOZ-waarde te bepalen wordt er een taxatie uitgevoerd. Bij de taxatie van woningen vormen verkoopcijfers het uitgangspunt. Deze verkoopcijfers geven de marktwaarde aan. Ook kenmerken van een woning spelen een rol. De gemeente Baarn maakt gebruik van verschillende bronnen zoals het Kadaster, luchtfoto’s, cycloramafoto’s en bouwtekeningen. Voor niet-woningen worden andere taxatiemethodieken gebruikt. De taxatie van een winkelpand is bijvoorbeeld gebaseerd op huurprijzen.

Video: Waarom stijgt mijn WOZ-waarde? 

Uw taxatieverslag ontvangen en bekijken

U kunt het taxatieverslag van uw woning ontvangen en bekijken.

Aanvraag taxatieverslag in Eemnes

Voor gemeente Eemnes klikt u hier om uw taxatieverslag per e-mail op te vragen*

*) Vul in de e-mail uw aanslagbiljetnummer, naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in. Of bel met de gemeente via 035-548 16 11.

Aanvraag taxatieverslag in Baarn

Voor gemeente Baarn klikt u hier (inloggen met DigiD of eHerkenning noodzakelijk)

Wat u kunt doen als uw WOZ-beschikking niet klopt of als u het niet eens bent?

Heeft u uw WOZ-beschikking ontvangen en zijn de gegevens niet (helemaal) juist? Of bent u het niet eens met de beschikking? Neemt u dan eerst contact op met de afdeling Belastingen, via belastingen@baarn.nl of bel 035-548 16 11. U ontvangt dan een uitleg over uw WOZ-waarde en de aanslag onroerendezaakbelasting. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

WOZ-waarde andere woningen

De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland kunt bekijken via www.wozwaardeloket.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?