Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Samenstelling, werkwijze, vergaderstukken, uitzendingen, griffie, contact met de raad.

Vacatures

Vacatures

Werken of stagelopen bij de gemeente Baarn? Bekijk hier meer informatie en de openstaande vacatures.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u daartegen bezwaar maken.

College van B&W

College van B&W

Samenstelling, besluitenlijsten, coalitieakkoord en een afspraak maken met collegeleden.

Begroting

Begroting

Voor de periode 2017 - 2020 heeft de gemeente Baarn weer een meerjarige sluitende begroting.

Klacht indienen

Klacht indienen

Bent u niet correct behandeld door de gemeente, dan kunt u meestal een klacht indienen.

Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie heeft als doel om inwoners en bestuur optimaal te bedienen.

Gemeentegids

Gemeentegids

Jaarlijks krijgen alle huishoudens in Baarn een nieuwe gemeentegids.