Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Samenstelling, werkwijze, vergaderstukken, uitzendingen, griffie, contact met de raad.

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Gemeentegids

Gemeentegids

Jaarlijks krijgen alle huishoudens in Baarn een nieuwe gemeentegids.

College van B&W

College van B&W

Samenstelling, besluitenlijsten, coalitieakkoord en een afspraak maken met collegeleden.

Vacatures

Vacatures

Werken of stagelopen bij de gemeente Baarn? Bekijk hier meer informatie en de openstaande vacatures.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u daartegen bezwaar maken.

Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie heeft als doel om inwoners en bestuur optimaal te bedienen.

Begroting

Begroting

Gemeente Baarn presenteert de begroting voor 2022.

Klacht indienen

Klacht indienen

Bent u niet correct behandeld door de gemeente, dan kunt u meestal een klacht indienen.