Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Werking, samenstelling, vergaderstukken en vergaderingen, griffie en rekenkamer.

Vacatures

Vacatures

Werken bij de gemeente Baarn? Bekijk hier de openstaande vacatures.

Invloed uitoefenen

Invloed uitoefenen

U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

College van B&W

College van B&W

Samenstelling, besluitenlijsten, coalitieakkoord en het spreekuur.

Begroting

Begroting

Voor de periode 2017 - 2020 heeft de gemeente Baarn weer een meerjarige sluitende begroting.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u daartegen bezwaar maken.

Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie heeft als doel om inwoners en bestuur optimaal te bedienen.

Gemeentegids

Gemeentegids

Jaarlijks krijgen alle huishoudens in Baarn een nieuwe gemeentegids.

Klacht indienen

Klacht indienen

Bent u niet correct behandeld door de gemeente, dan kunt u meestal een klacht indienen.