U hebt een exploitatievergunning nodig wanneer u een horecabedrijf, ijssalon, koffiezaak of andere voor het publiek toegankelijke ruimte, waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis, clubhuis, afhaalpunten, fast- en foodbezorging, take away, maaltijdbezorging. Ook voor elk ander openbare ruimte waar drank, rookwaren, eten of drinken wordt verstrekt tegen betaling is een exploitatievergunning nodig.

Hoe het werkt

Wanneer vraag ik een exploitatievergunning aan?

U vraagt de exploitatievergunning aan in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over;
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt;
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • U gaat uw bestaande bedrijf veranderen of uitbreiden door een verbouwing;
 • U start een terras of breidt uw terras uit;
 • U moet ook een Bibob-formulier invullen. Hiermee wordt beoordeeld of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Zonder exploitatievergunning mag uw horecabedrijf niet geopend zijn.

Wanneer vraag ik een wijziging exploitatievergunning aan?

U vraagt een wijziging van de exploitatievergunning aan als:

 • er een nieuwe vergunninghouder op de vergunning vermeld moet worden;
 • de bestaande gelegenheid wordt uitgebreid (bijvoorbeeld met een terras of als het wordt verruimd);
 • of er een wijziging plaatsvindt in de ondernemingsvorm.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van de gemeente;
 • Elke ondernemer is automatisch leidinggevende, tenzij er een verklaring van geen bemoeienis wordt overlegd;
 • Iedere leidinggevende is minimaal:
  • achttien jaar in het geval van een alcoholvrij bedrijf;
  • eenentwintig jaar in het geval van een alcoholverstrekkend bedrijf of een coffeeshop.
 • De leidinggevende is van goed levensgedrag;
 • De leidinggevende staat niet onder curatele;
 • Bij een alcoholverstrekkend bedrijf beschikt iedere leidinggevende over de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH);
 • Minimaal 1 leidinggevende ( die genoemd is op de vergunning) is aanwezig tijdens de openingstijden;
 • Hebt u een terras? Dan hebt u ook hiervoor een vergunning nodig. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier exploitatievergunning.

U heeft geen exploitatievergunning nodig bij exploitatie van:

 • een zorginstelling;
 • een museum;
 • een bedrijfskantine;
 • een bedrijfsrestaurant

Wat moet ik doen?

Voor vragen over een exploitatievergunning kunt u contact opnemen met team horeca. Wij verzoeken u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen voordat u uw aanvraag exploitatievergunning indient. U neemt contact op met team horeca: 035 - 548 16 11 of via horeca@baarn.nl. Een medewerker van dit team geeft u alle formulieren die u nodig heeft en geeft u uitleg daarbij. Vervolgens maakt u een afspraak als u alle gevraagde documenten heeft. Tijdens of na de afspraak kunt u uw aanvraag indienen.

U moet ook een Bibob-formulier invullen via onderstaande knoppen met uw DigiD of met eHerkenning. Hiermee wordt beoordeeld of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

DigiD linkBibob-formulier invullen

eHerkenning linkBibob-formulier invullen

Tip: vul uw aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in

Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk wilt weten of u de vergunning krijgt. Daar doen wij ook ons best voor. U heeft zelf ook invloed op de voortgang. Ons advies is om alles zo duidelijk en volledig mogelijk aan te leveren. Wij controleren namelijk de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevende op de vergunning staan, worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook controleren we uw horecabedrijf.

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bekijk voor meer informatie de pagina Alcoholwetvergunning.

Wat moet ik meenemen

Deze gegevens moet u inleveren bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning:

 • Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten;
 • Verklaring omtrent het gedrag van de houders van de vergunning (niet van toepassing als u ook een drank- en horecavergunning aanvraagt);
 • Plattegrond van de inrichting, inclusief terras (op schaal en inclusief maatvoering);
 • Kopie arbeidsovereenkomst van de beheerders van de inrichting;
 • Wanneer u niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit een kopie van uw buitenlandse paspoort of verblijfsvergunning;
 • Volledig ingevulde Bibob-Vragenlijst;
 • Volledig ingevuld formulier alcoholwetvergunning (indien van toepassing).

Kosten

De aanvraag van een exploitatievergunning kost € 448,70. Het aanvragen van een ontheffing kost € 58,40. U betaalt dit bedrag ook als de ontheffing geweigerd wordt of als u de aanvraag intrekt.

Alle leidinggevenden van uw horecabedrijf moeten op uw vergunning staan. Het toevoegen of wijzigen van een leidinggevende kost € 121,75. Voor elke volgende leidinggevende zijn de kosten € 61,05. 

Aanvullende informatie

Als u een horecabedrijf start, overneemt of als er veranderingen plaatsvinden, zijn de volgende meldingen en vergunningen verplicht:

 • Voor het exploiteren van een horecabedrijf doet u een milieumelding.
 • Voor het exploiteren van een horecabedrijf hebt u mogelijk ook een gebruiksmelding nodig.
 • Bij het schenken van alcohol een drank- en horecavergunning
 • Eventueel een vergunning voor speelautomaten
 • Bij het wijzigen van een leidinggevende: wijziging leidinggevende