Bent u eigenaar van een woning in Baarn, maar staat u hier niet ingeschreven? En is deze woning voor meer dan 90 dagen in een kalenderjaar voor u beschikbaar? Dan moet u over dat jaar forensenbelasting betalen.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

Het bedrag van de aanslag wordt bepaald door de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Is het niet mogelijk om een WOZ-waarde vast te stellen, dan wordt de waarde op een andere manier bepaald.

Het tarief voor woningen die een (WOZ-)waarde hebben van

Tarief 2022

Tarief 2023

€ 275.000,- of minder

€ 292,00

€ 299,60

€ 275.000,- tot € 390.000,-

€ 847,00

€ 869,-

€ 390.000,- of meer

€ 1.075,00

€ 1102,95