Melding woon- en leefomgeving

 • Wat is het

  De woon- en leefomgeving bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denkt u dan aan: parkeerplaatsen, pleinen, wegen, voetpaden, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Of ervaart u overlast van hangjongeren of fout geparkeerde auto's? Dan maakt u hier melding van bij de gemeente.

  Melding online doorgeven met DigiD
  Melding online doorgeven zonder DigiD

  Openbare straatverlichting

  Wanneer u merkt dat een lichtmast niet brandt of de straat donker blijft, dan kunt u de storing – met vermelding van het nummer op de lichtmast – melden aan CityTec, via www.citytec.nl of via het telefoonnummer 088 100 27 31.

  Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen. U leest op deze pagina hoe dat gaat.

  Milieuklachten

  Heeft u een milieuklacht? Deze kunt u melden op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of u kunt de RUD bellen: 0800 022 55 10.

  Overtreding corona maatregelen

  Op deze pagina kunt u een melding maken wanneer de regels tegen verspreiding van het corona virus worden overtreden. 

 • Hoe het werkt

  RMN ruimt het afval op openbare wegen en pleinen op. De veegdienst van RMN veegt volgens een onderhoudsplan regelmatig de straten, fietspaden en speelplaatsen en leegt de afvalbakken. Houd er rekening mee dat er in een rustige woonwijk minder vaak wordt geveegd dan in een centrumgebied.

  Voorbeelden van zaken die u kunt melden bij de gemeente:

  • losse stoeptegel
  • gat in de weg
  • kapotte straatverlichting
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • vernield groen
  • zwerfvuil
  • overvolle afvalbakken
  • dode dieren langs de weg of in het water
  • stankoverlast
  • achtergelaten fietsen of auto’s
  • onveilige verkeerssituatie
  • aanleg en onderhoud van speelplekken
  • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • Wat moet ik doen

  • Doe uw melding bij de gemeente.
  • Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat.
  • Geef aan op welke plek er iets moet gebeuren.

  Niet melden bij de gemeente

  • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
  • Overlast van anderen, zoals buren of verslaafden: bel de politie.
  • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.
 • Hoe lang het duurt

  De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

 • Contact

  Team Planvoorbereiding en Beheer
  Telefoon: 035 54 81 611

 • Gerelateerd