Melding woon- en leefomgeving

 • Wat is het

  De woon- en leefomgeving bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denkt u dan aan: pleinen, wegen, voetpaden, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan maakt u hier melding van bij de gemeente.

  Melding online doorgeven met DigiD
  Melding online doorgeven zonder DigiD

  Team Burgerzaken kunt u op werkdagen telefonisch bereiken op: 035 54 81 611.

  Openbare straatverlichting

  Wilt u kapotte straatverlichting melden? Dat kunt u doen bij CityTec: 088 89 59 000 of www.citytec.nl.

  Milieuklachten

  Heeft u een milieuklacht? Deze kunt u melden op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of u kunt de RUD bellen: 0800 02 25 510.

 • Hoe het werkt

  RMN ruimt het afval op openbare wegen en pleinen op. De veegdienst van RMN veegt volgens een onderhoudsplan regelmatig de straten, fietspaden en speelplaatsen en leegt de afvalbakken. Houd er rekening mee dat er in een rustige woonwijk minder vaak wordt geveegd dan in een centrumgebied.

  Wel melden bij de gemeente

  • losse stoeptegel
  • gat in de weg
  • kapotte straatverlichting
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • vernield groen
  • zwerfvuil
  • overvolle afvalbakken
  • dode dieren langs de weg of in het water
  • stankoverlast
  • achtergelaten fietsen of auto’s
  • onveilige verkeerssituatie
  • aanleg en onderhoud van speelplekken
  • kapotte of onveilige speeltoestellen

  Niet melden bij de gemeente

  • gevonden dieren: bel dan de dierenambulance
  • overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie

  Let op!

  De gemeente lost niet alle meldingen op. Hebt u een melding gedaan over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn? Dan doet de gemeente niks. U kunt uw melding doen bij de eigenaar.

 • Wat u moet doen

  U geeft uw melding door aan de gemeente. Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat. Geef ook aan op welke plek er iets moet gebeuren.

 • Hoe lang het duurt

  De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

 • Contact

  Team Planvoorbereiding en Beheer
  Telefoon: 035 54 81 611

 • Gerelateerd