Alle woningen binnen de bebouwde kom van de gemeente Baarn moeten aangesloten zijn op het gemeenteriool. Dit riool ligt meestal in de openbare weg aan de voorkant van de woningen. Het is gebruikelijk dat er in de leiding die van de woning naar de weg loopt, een controleput zit. Deze put bevindt zich bijna altijd bij de erfafscheiding, in het gedeelte van de grond tussen de woning en de openbare weg.

Hoe het werkt

Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar de verstopping veroorzaakt is:

  • ligt de oorzaak op gemeentegrond? De gemeente moet het oplossen en betaalt de kosten
  • ligt de oorzaak op uw eigen grond? U moet het zelf oplossen en betalen.
Tekening van de rioolgrens tussen openbaar en particulier/ eigen terrein

Wat moet ik doen

Controleput vinden

Omdat de controleput in particuliere grond zit, moet u het zelf op (laten) zoeken en openen. De kosten die u maakt voor het opzoeken van de controleput zijn altijd voor de eigenaar/bewoner van de woning.

Geen water in controleput

Als blijkt dat in de controleput geen water staat, dan betekent dit dat de verstopping ergens tussen de verschillende afvoerputten in huis en de controleput zit. U moet de verstopping dan zelf (laten) oplossen en de kosten zijn voor uw eigen rekening.

Wel water in controleput

Wanneer bij opening van de controleput blijkt dat deze vol water staat, dan zit de verstopping in het gedeelte van de rioolleiding op de openbare grond. 

Om deze verstopping te verhelpen kunt u contact opnemen met de gemeente. De kosten van de werkzaamheden die de gemeente verricht, zijn in dit geval niet voor u. De kosten van het opzoeken van de controleput zijn ook hier voor de eigenaar/bewoner van de woning.

Contact

Team Planvoorbereiding en Beheer
Telefoon: 035 54 81 611

Bij zeer ernstige calamiteiten tijdens het weekend kunt u de politie bellen. Zij zullen dan de calamiteitendienst voor u bellen.