Omgevingsvergunning

 • Wat is het

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. U kunt vooraf de gemeente bellen om een afspraak te maken over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan direct of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag online indienen met uw DigiD.

  Vergunningcheck via het Omgevingsloket

  Als bedrijf kunt u de aanvraag online indienen, maar dan hebt u een eHerkenning nodig.

  Online aanvraag met eHerkenning

  Conceptaanvraag

  Bij complexe plannen raden wij u aan om vooruitlopend op uw formele aanvraag omgevingsvergunning een conceptaanvraag in te dienen. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente (035 - 54 81 611) en vraag naar de afdeling Vergunningverlening.

 • Hoe het werkt

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor één of meer onderwerpen:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
  • het veranderen, verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het plaatsen van een alarminstallatie
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van bomen
  • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
  • het vervuilen van het milieu
  • een watervergunning
  • enzovoorts.
 • Hoe lang het duurt

  Eenvoudige aanvraag of uitgebreide aanvraag?

  Onder een uitgebreide aanvraag wordt verstaan:

  • vergunning voor het wijzigen of veranderen van een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten
  • aanvraag omgevingsvergunning milieu
  • wijziging van het bestemmingsplan
  • omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

  Als geen van deze bovenstaande opties van toepassing is, dan is er sprake van een eenvoudige aanvraag.

  Eenvoudige aanvraag

  De beslistermijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning is in principe 8 weken. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. 

  Is men het niet eens met de omgevingsvergunning, dan kan er binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt.

  Uitgebreide aanvraag

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. 

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan binnen 6 weken in uw zienswijze (mening) aan waarom. De zienswijze worden meegenomen in de besluitvorming. 

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Kosten

  Aan het in dienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

 • Contact

  Neem voor meer informatie contact op met de gemeente en vraag naar de afdeling Vergunningverlening.
  Telefoon: 035 - 54 81 611

 • Gerelateerd