In de gemeente Baarn staan verschillende monumenten. Dit zijn gebouwen, parken, lanen en pleinen die een culturele en/of historische waarde hebben. Hieronder vindt u twee lijsten waarin u kunt kijken of iets een monument is.

Monumenten gesorteerd op adres

U kunt deze lijst onderaan deze pagina downloaden. De lijst is op de volgende manier opgebouwd:

  • Op de adressenlijst krijgt u eerst het adres te zien, inclusief postcode en plaats. Dan staat er wanneer het pand is gebouwd en in welk bestemmingsplan het ligt.
  • De volgende kolom geeft aan of het in het Beschermd Dorpsgezicht ligt. De mogelijkheden: Prins Hendrikpark e.o., Het Rode Dorp of Lage Vuursche. Staat er niets dan ligt het niet in een Beschermd Dorpsgezicht.
  • Is het een gemeentelijk monument? Dan staat er in de volgende kolom: ja.
  • Is het een Rijksmonument? Dan staat er in de volgende kolommen eerst een nummer en dan een omschrijving. Voor Rijksmonumenten kunt u ook gaan naar de website: monumentenregister.cultureelerfgoed.nl(externe link)

Monumenten gesorteerd op kadastraal perceelnummer

U kunt deze lijst onderaan deze pagina downloaden.

Op deze lijst vindt u via het kadastrale perceelnummer of het een gemeentelijk monument is.

Cultuurhistorische Waardenkaart

De Provincie Utrecht heeft een Cultuurhistorische Atlas(externe link) ontwikkeld. Hier is ook de Gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart(externe link) te vinden. Hierop staat de inventarisatie van cultuurhistorische elementen van de gemeenten in de provincie Utrecht.

Neem bij twijfel contact op met de afdeling Vergunningen

Aan deze gegevens kunt u geen rechten ontlenen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het algemene nummer 035 - 548 16 11.