In de gemeente Baarn staan verschillende monumenten. Dit zijn gebouwen, parken, lanen en pleinen die een culturele en/of historische waarde hebben. Hieronder vindt u twee lijsten waarin u kunt kijken of iets een monument is.

Monumenten gesorteerd op adres

U kunt deze lijst onderaan deze pagina downloaden. De lijst is op de volgende manier opgebouwd:

 • Op de adressenlijst krijgt u eerst het adres te zien, inclusief postcode en plaats. Dan staat er wanneer het pand is gebouwd en in welk bestemmingsplan het ligt.
 • De volgende kolom geeft aan of het in het Beschermd Dorpsgezicht ligt. De mogelijkheden: Prins Hendrikpark e.o., Het Rode Dorp of Lage Vuursche. Staat er niets dan ligt het niet in een Beschermd Dorpsgezicht.
 • Is het een gemeentelijk monument? Dan staat er in de volgende kolom: ja.
 • Is het een Rijksmonument? Dan staat er in de volgende kolommen eerst een nummer en dan een omschrijving. Voor Rijksmonumenten kunt u ook gaan naar de website: monumentenregister.cultureelerfgoed.nl(externe link)

Monumenten gesorteerd op kadastraal perceelnummer

U kunt deze lijst onderaan deze pagina downloaden.

Op deze lijst vindt u via het kadastrale perceelnummer of het een gemeentelijk monument is.

Cultuurhistorische Waardenkaart

De Provincie Utrecht heeft een Cultuurhistorische Atlas(externe link) ontwikkeld. Hier is ook de Gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart(externe link) te vinden. Hierop staat de inventarisatie van cultuurhistorische elementen van de gemeenten in de provincie Utrecht.

Beschermd dorpsgezicht, regelgeving voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen

Onderstaande regelgeving is alleen van toepassing voor woningen die vallen binnen een beschermd dorpsgezicht in Baarn. Is uw woning daarnaast ook een monument? Dan gelden er andere regels en valt uw woning of pand niet onder deze regelgeving.

Hier kunt u zien of uw pand in een beschermd dorpsgezicht ligt en of het een rijks- of gemeentelijk monument is:

Link naar beschermd dorpsgezicht(externe link)

Link naar monumentenlijst(externe link)

Wanneer zijn maatregelen vergunningvrij?

 • Alle isolatiemaatregelen in de woning, denk hierbij aan na-isolatie van bestaande vloeren, spouwmuren en het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van het dak.

  Indien er wijzingen plaatsvinden aan de constructieve onderdelen, zoals houten dakspanten en houten vloerbalken, is een omgevingsvergunning nodig.
   
 • Het vervangen van kozijnen in de achtergevel of in een niet naar *openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw.

  *‘Openbaar toegankelijk gebied’: wegen, pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is.
   
 • Het vervangen van een kozijninvulling (door glas of door een dicht paneel) in bestaande kozijnen in de achtergevel of in een niet naar *openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw.
   
 • Een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking (zonnepaneel) op een achterdakvlak, als dit achterdakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd, is vergunningvrij als er wordt voldaan de volgende eisen:
  • indien op een schuin dak:
   • 1°.binnen het dakvlak,
   • 2°.in of direct op het dakvlak, en
   • 3°.hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak.
  • ​​​​​​​Indien op een plat dak:
   • 1e Afstand tot de zijkanten van het dak tenminste gelijk aan hoogte collector of paneel,
   • 2e indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst.

Indien de werkzaamheden met betrekking tot het verduurzamen van uw woning niet voldoen aan bovenstaande regelgeving, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Bovenstaande regelgeving is gebaseerd op het BOR Bijlage II (Besluit Omgevingsrecht, vergunningvrij bouwen). Deze regelgeving kunt u terugvinden via de volgende link(externe link).

Neem bij twijfel contact op met de afdeling Vergunningen

Aan deze gegevens kunt u geen rechten ontlenen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het algemene nummer 035 - 548 16 11.