De gemeente Baarn is rijk aan beschermd erfgoed zoals rijks- en gemeentelijke monumenten. Daaronder verstaan we niet alleen gebouwen, maar ook archeologische vindplaatsen, parken en terreinen. De gemeente heeft ook een aantal beschermde dorpsgezichten.

Overzicht beschermd erfgoed Baarn en Lage Vuursche (PDF)

Het erfgoed is van belang omdat het van betekenis is voor de geschiedenis van Baarn, het cultuurhistorische waarde heeft of belangrijk is voor de wetenschap. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig met de historische waarden om te gaan. Zo kan iedereen ervan genieten. Niet alleen nu maar ook toekomstige generaties.
Voor het behoud van dit erfgoed zijn er regels en subsidies. Bijvoorbeeld belangrijk bij restauratie of verduurzaming.

Monumenten

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van het beschermde erfgoed van Baarn. U ziet daarin ook of het een rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument is.

Voor uitgebreide informatie over rijksmonumenten kunt u kijken in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Beschermde dorpsgezichten

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden. De bescherming is te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen zoals herinrichting, herbestemming en nieuwbouw.  Op dit moment zijn er in Nederland 472 van deze beschermde gebieden.

Baarn heeft drie beschermde dorpsgezichten:

  • Prins Hendrikpark e.o.
  • Lage Vuursche.
  • Het Rode Dorp.

Vergunningsvrij bouwen is hier beperkter dan buiten een beschermd dorpsgezicht.

Overzicht beschermde dorpsgezichten in Nederland

Subsidies

Wilt u een monument restaureren of onderhoud uitvoeren?

Gemeentelijk monument

De gemeente heeft een speciale subsidieregel voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten.

Rijksmonument

Bent u op zoek naar subsidie voor onderhoud van een rijksmonument? Kijk dan naar de subsidies van het Nationaal Restauratiefonds.

Verduurzamen

Het verduurzamen van een monument kan op verschillende manieren. Door kleine maatregelen maar ook op ingrijpender manieren. Van het ophangen van dikke gordijnen tot het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn vele mogelijkheden.

Verduurzaming is altijd maatwerk. Daarbij moet rekening worden gehouden met de monumentale waarden van het pand. Houd er rekening mee dat in het algemeen een omgevingsvergunning nodig is voor het wijzigen van een monument.

Cultuurhistorische Waardenkaart

Een  inventarisatie van cultuurhistorische elementen van de gemeenten in de provincie Utrecht vindt u op de Cultuurhistorische Atlas. U kunt inzoomen op Baarn maar ook op andere plaatsen in de provincie.

 Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht

Erfgoedatlas

De digitale erfgoedatlas bevat (digitale) kaarten van beschermd en onbeschermd erfgoed op het gebied van archeologie, monumenten en landschap. Ook bevat de atlas basisinformatie zoals luchtfoto’s, kadastrale gegevens en ruimtelijke plannen.  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft deze erfgoedatlas geïntroduceerd. 

Ga naar de erfgoedatlas

Vragen?

Voor vragen over restauratie of verbouwing van monumenten kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Voor meer algemene informatie over monumenten gaat u naar www.monumenten.nl.