Rioolverstopping

Alle woningen binnen de bebouwde kom van de gemeente Baarn moeten aangesloten zijn op het gemeenteriool. Dit riool ligt meestal in de openbare weg aan de voorkant van de woningen. Het is gebruikelijk dat er in de leiding die van de woning naar de weg loopt, een controleput zit. Deze put bevindt zich bijna altijd bij de erfafscheiding, in het gedeelte van de grond tussen de woning en de openbare weg.

Een rioolverstopping kan een oorzaak zijn van problemen met de afvoeren in uw woning. Denk bijvoorbeeld aan de afvoer van het toilet en de douche.

Belangrijk is om eerst vast te stellen of het een verstopping in het gemeenteriool is, óf in het rioolgedeelte op de grond die bij de woning hoort.

Meld een verstopping in het gemeenteriool zo snel mogelijk bij de gemeente.

Verstopping gemeenteriool online melden

Spoed en buiten kantooruren: bel 06-15322872 

Let op: als u zelf een aannemer inschakelt voor een verstopping in het gemeenteriool, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Hoe het werkt

Is het riool bij u verstopt? Dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar de verstopping veroorzaakt is:

  • ligt de oorzaak op gemeentegrond? De gemeente moet het oplossen en betaalt de kosten
  • ligt de oorzaak op uw eigen grond? U moet het zelf oplossen en betalen.

Het gemeentelijk riool ligt op gemeentegrond. De erfgrens bepaalt de grens tussen gemeentegrond en eigen grond.

Tekening van de rioolgrens tussen openbaar en particulier/ eigen terrein

Wat moet ik doen

Controleput vinden

Omdat de controleput in particuliere grond zit, moet u het zelf op (laten) zoeken en openen. De kosten die u maakt voor het opzoeken van de controleput zijn altijd voor de eigenaar/bewoner van de woning.

Geen water in controleput

Als blijkt dat in de controleput geen water staat, dan betekent dit dat de verstopping ergens tussen de verschillende afvoerputten in huis en de controleput zit. U moet de verstopping dan zelf (laten) oplossen en de kosten zijn voor uw eigen rekening.

Wel water in controleput

Wanneer bij opening van de controleput blijkt dat deze vol water staat, dan zit de verstopping in het gedeelte van de rioolleiding op de openbare grond. 

Om deze verstopping te verhelpen kunt u contact opnemen met de gemeente. De kosten van de werkzaamheden die de gemeente verricht, zijn in dit geval niet voor u. De kosten van het opzoeken van de controleput zijn ook hier voor de eigenaar/bewoner van de woning.