• Omgevingswet: gemeente helpt initiatiefnemers met (ver)bouwplannen

  Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment worden de bestemmingsplannen vervangen door een zogeheten omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente.
  Voor initiatiefnemers met (ver)bouwplannen is het goed te weten wat de overgang naar de nieuwe Omgevingswet betekent. De gemeente helpt daarbij en licht initiatiefnemers graag in over wat voor hun plan het beste is. Dit doet de gemeente om de overgang naar de nieuwe wet soepel te laten verlopen. En om te voorkomen dat initiatiefnemers onnodige kosten maken, bijvoorbeeld voor stukken die met de nieuwe wet niet meer bruikbaar zijn

 • Grote opkomst bij Raad op Pad over seniorenwoningen

  Wensen en oplossingen voor seniorenwoningen in Baarn stonden op 31 oktober op de agenda tijdens de ‘Raad op Pad’. Deze maand staat het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 op de agenda van de gemeenteraad.

 • ‘Gasten van de Raad’ nemen kijkje in politieke keuken Baarn

  Welke fracties zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad? En waar besluit de raad eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en hoe kunnen inwoners daarop invloed uitoefenen? Op woensdag 25 oktober namen ruim 20 Baarnaars een kijkje in de politieke keuken van de gemeente Baarn.

 • Bouw 24 woningen ‘Pasveerterrein’ belangrijke stap dichterbij

  De gemeenteraad heeft het college gevraagd om zo snel mogelijk een bouwplan voor 24 woningen op het Pasveerterrein aan de Schoolstraat aan de raad voor te leggen. Het college gaat voortvarend met dit verzoek aan de slag en is blij met de ruimte die het geeft voor een vlotte procedure.

 • Houd het groen binnen de perken

  Overhangend groen vanuit een tuin of vanaf particulier terrein kan voor onveilige situaties zorgen. Door regelmatig (terug)snoeien blijven stoepen veilig en toegankelijk. Ook voor mensen met kinderwagens, rolstoelen en rollators. De gemeente vraagt u dan ook om hierop te letten en te snoeien als dat nodig is.

 • Lever lege lachgascilinders in bij het recyclingstation

  Lachgascilinders die in het restafval terecht komen, kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Daarom roept de gemeente Baarn op lachgascilinders niet in het restafval te gooien maar in te leveren bij het recyclingstation.

 • We gaan van start met Baarn buurt mee!

  Vanaf vandaag start het nieuwe platform voor bewonersinitiatieven: Baarn buurt mee! Helpt u mee om uw buurt nog beter, mooier en leuker te maken?

 • Sportweek voor de jeugd: 14 t/m 18 augustus

  De inschrijving voor de Zomersportweek is gestart! Iedereen in Baarn van 4 tot en met 16 jaar is welkom bij deze actieve en uitdagende sportdagen in de laatste week van de zomervakantie. Van maandag 14 t/m vrijdag 18 augustus is er elke ochtend tussen 9.15 en 12.30 uur weer een wisselend sportaanbod op de sportvelden/atletiekbaan van Sportpark Ter Eem aan De Geerenweg.

 • Gemeente werkt aan verkeersveiligheid Drie Eiken

  De gemeente Baarn gaat het parkeren op het bedrijventerrein de Drie Eiken verder verbeteren. Ook de doorstroom van het verkeer wordt aangepakt. Aanleiding hiervoor zijn gesprekken met verschillende ondernemers, de ondernemersvereniging NoordEik en een verkeersonderzoek uitgevoerd door adviesbureau voor mobiliteit Mobycon.