• Raad op Pad over beheer en onderhoud van openbare ruimte

  De Baarnse gemeenteraad organiseert op dinsdagavond 5 maart in De Herberg van Paulus (Stationsweg 16, 3743 EN Baarn) een themabijeenkomst voor inwoners over de openbare ruimte.

 • Baarn een van eerste kleine gemeenten met Lokale Energie Strategie

  De gemeenteraad van Baarn heeft met grote meerderheid ingestemd met de Lokale Energie Strategie (LES). Met de LES geeft de gemeente invulling aan de energietransitie.

  fragment uit routekaart LES: energiebesparing, duurzame warmte en elektriciteit
 • Tijdelijk Noodfonds Energie

  Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen tot en met 31 maart 2024 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. De steun van het noodfonds wordt betaald via de energieleverancier. De energieleverancier brengt het bedrag gedurende zes maanden in mindering op uw energierekening.

  geldbiljetten
 • Toegangspoort Het Baarnsch Lyceum
 • Statement gemeente Uitspraak Paleis Soestdijk

  De gemeente Baarn heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het is goed dat er duidelijkheid is gekomen, maar het feit dat we terug moeten naar de tekentafel is uiteraard een flinke teleurstelling.

 • Te weinig geld voor sport of cultuur? Maak gebruik van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente Baarn aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het Volwassenenfonds betaalt contributie, lesgeld en/of materialen voor sport of een creatieve activiteit voor volwassen inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Met de komst van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vervalt het Declaratiefonds, waarmee inwoners tot en met 31 december 2023 een aanvraag voor soortgelijke tegemoetkomingen konden doen.

  geldbiljetten
 • ‘Poort van Baarn’ een stap dichterbij

  Na intensief overleg en onderzoek is er een concrete stap gezet richting de verbetering van de verkeerssituatie bij Wakkerendijk en de Escherrotonde in Baarn. Provincie Utrecht en de gemeente Baarn hebben donderdag 11 januari een intentieovereenkomst gesloten, waarin de partijen aangeven zich in te zetten voor de zogenoemde Berekuil-oplossing op de locatie van de huidige Escherrotonde. Dat is een turborotonde voor de auto met daaronder een rotonde voor fietsers en voetgangers. Verder komt er een fietstunnel onder de Wakkerendijk. Gedeputeerde André van Schie ondertekende de intentieovereenkomst namens de provincie Utrecht en wethouder Mark Eijbaard namens de gemeente Baarn.

  Gedeputeerde André van Schie en wethouder Mark Eijbaard bij de huidige Escherrotonde
 • Baarn wil zonne-energie opwekken in bermen langs A1

  Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Amersfoort willen langs de snelweg A1 duurzame energie opwekken. Er is een intentieverklaring getekend om deze samenwerking vast te leggen.

  zonneweide
 • Gratis posters voor het tegengaan van vuurwerkoverlast in uw omgeving

  Vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is een traditie, maar leidt soms ook tot overlast voor mens en dier. De gemeente wil inwoners en organisaties die dat wensen helpen bij het verminderen van vuurwerkoverlast in de directe omgeving.

  posters over vuurwerk