Parkeren in Baarn is gratis. In het centrum van Baarn geldt wel op een aantal (gedeelten van) parkeerterreinen en (gedeelten van) straten een beperkte parkeerduur. Deze liggen binnen de blauwe zone. De maximale parkeerduur is daar 1 of 2 uur. Het gebruik van een parkeerschijf is daar verplicht. Buiten het centrum is er geen blauwe zone.

Ontheffing

De gemeente hanteert beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van het verbod langdurig te parkeren in de blauwe zone. Deze zijn in 1996 van kracht geworden. De gemeente verleent in principe geen ontheffingen van het verbod langdurig te parkeren in de blauwe zone. Een ontheffing wordt alleen verleend aan diegenen die in 1996 al een ontheffing hadden. Verder worden ontheffingen verleend als de gemeente zelf een straat of een gedeelte daarvan in de blauwe zone trekt. Als er een ontheffing wordt verleend dan is dat maximaal één ontheffing per huisadres. Als er parkeergelegenheid is op eigen terrein dan wordt er geen ontheffing verleend.

Parkeervergunning

In gemeente Baarn is er geen parkeervergunningenstelsel. Het is dus niet mogelijk voor bewoners of ondernemers om een parkeervergunning aan te vragen waardoor alleen zij zouden mogen parkeren in een bepaald straatgedeelte. Wel is er in Lage Vuursche een parkeervergunningenstelsel ingevoerd. U kunt op de pagina parkeervergunning kijken of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning in Lage Vuursche.

Gehandicaptenparkeerplaats

Voor inwoners van de gemeente Baarn die slecht ter been zijn is het mogelijk om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

  • men is bestuurder van een auto en de loopafstand is maximaal 100 meter. Dat moet blijken uit een advies van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg
  • een bestuurder van een auto die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart komt in aanmerking voor een algemene gehandicaptenparkeerplaats. de betreffende bestuurder moet een advies van een indicatieorgaan kunnen tonen
  • als er een passagier is die ten gevolge van invaliditeit met een permanent en/of progressief karakter zonder hulp van een ander zich redelijkerwijs niet te voet kan voortbewegen dan komt men in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats, tenzij de passagier afzetbaar is door de bestuurder
  • er is geen parkeergelegenheid op eigen terrein
  • er wordt maximaal één individuele gehandicaptenparkeerplaats per huishouden toegekend.