Parkeren in Baarn is gratis. In het centrum van Baarn geldt wel op een aantal (gedeelten van) parkeerterreinen en (gedeelten van) straten een beperkte parkeerduur. Deze liggen binnen de blauwe zone. De maximale parkeerduur is daar 1 of 2 uur. Het gebruik van een parkeerschijf is daar verplicht. Buiten het centrum is er geen blauwe zone.

Ontheffing: vrijstelling tijdelijk parkeren?

De gemeente hanteert beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van het verbod langdurig te parkeren in de blauwe zone. Deze zijn sinds 1996 van kracht. De gemeente verleent in principe geen ontheffingen van het verbod langdurig te parkeren in de blauwe zone.
Een ontheffing wordt alleen verleend aan diegenen die in 1996 al een ontheffing hadden. Verder worden ontheffingen verleend als de gemeente zelf een straat of een gedeelte daarvan in de blauwe zone trekt. Als er een ontheffing wordt verleend dan is dat maximaal één ontheffing per huisadres. Als er parkeergelegenheid is op eigen terrein dan wordt er geen ontheffing verleend.

Parkeervergunning

In Baarn is er geen parkeervergunningenstelsel. Het is dus niet mogelijk voor bewoners of ondernemers in Baarn om een parkeervergunning aan te vragen waardoor alleen zij zouden mogen parkeren in een bepaald straatgedeelte. Wel is er in Lage Vuursche een parkeervergunningenstelsel ingevoerd. U kunt op de pagina parkeervergunning kijken of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning in Lage Vuursche.

Wegsleepregeling

Tijdens evenementen in Baarn kan een wegsleepregeling van kracht zijn. Dit wordt vooraf met borden aangegeven. Voertuigen die daar op dat moment geparkeerd staan, worden weggesleept als wij de eigenaren niet kunnen bereiken. Weggesleepte voertuigen worden naar de gemeentewerf gebracht. Is uw voertuig weggesleept? Maak dan een afspraak om deze op te komen halen. Dit doet u telefonisch via het nummer 035 - 548 16 11. De gemeente brengt de sleepkosten van € 205,75 bij u in rekening. Dit bedrag betaalt u per pin bij de gemeentewerf zodra u uw voertuig ophaalt.

Gehandicaptenparkeerplaats

Inwoners van de gemeente Baarn die slecht ter been zijn, kunnen een individuele gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u bestuurder van een auto en heeft u een lichamelijke beperking, dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. U kunt een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen