In Baarn zetten we in op een duurzame, leefbare toekomst; Baarn als fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Nu en later. Een toekomst waar de opwarming van de aarde tot het minimum beperkt blijft. Dat doen we door de uitstoot van broeikasgassen en de hoeveelheid afval te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Hieraan werken wij samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties. Daarbij willen we zelf het goede voorbeeld geven.

Stimuleren duurzame keuzes

De gemeente stimuleert duurzame keuzes. Zo steken we veel energie in de energietransitie door inzicht te geven in de mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal met de Regionale Energie Strategie (RES)(externe link) van de energieregio Amersfoort. Ook stimuleren we het isoleren van woningen en bedrijven en onderzoeken we welke oplossingen er zijn om huizen en andere panden te verwarmen zonder gebruik van aardgas. We werken daarbij samen met de organisaties achter BaarnDuurzaam(externe link), bedrijven en andere organisaties.

We werken ook op andere manieren aan een duurzame gemeente. Dat doen we onder andere door in kaart te brengen hoe we de CO2-uitstoot van auto’s en andere vervoersmiddelen zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook willen we dat afval zoveel mogelijk opnieuw gebruikt wordt voor nieuwe producten, zodat we straks veel minder restafval hoeven te verbranden. Verder geven we advies over het opvangen van regenwater voor de tuin en  stimuleren we de aanleg van groene daken.

Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente wil het goede voorbeeld geven. We zijn dan ook bezig onze eigen gebouwen te verduurzamen. Het gemeentehuis is al beter geïsoleerd en er liggen ook al zonnepanelen op het dak. Net als op de daken van de brandweerkazerne en De Trits. Ook investeren we in kleine maatregelen, zoals ledverlichting en zetten we de thermostaat een graadje lager. De komende jaren worden de gebouwen van de gemeente en de scholen verder verduurzaamd.

 

We kijken nauwkeurig hoe we onze eigen vervoersmiddelen duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door over te stappen op elektrische auto’s. Hierbij kijken we ook naar het woon-werk verkeer. Hoe kunnen wij onze werknemers zoveel mogelijk stimuleren om een duurzamere keuze te maken?

Klimaatkrant en Klimaatweek

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat iedereen meedoet. Alle kleine beetjes helpen. Daarom werken we samen met de organisaties achter BaarnDuurzaam om inwoners en bedrijven te stimuleren om zelf duurzame maatregelen te nemen. Elk jaar brengen we samen een Klimaatkrant uit en in 2021 hebben we voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd. Ook dit jaar kunt u de Klimaatkrant en de Klimaatweek weer verwachten!

Meer weten?

We willen als gemeente een toekomstbestendig beleid voeren op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast willen we inwoners en bedrijven stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid. Dat kan nu al. Op www.baarn.nl/duurzaamheid vindt u meer informatie en tips.

Daarnaast kunt op de website www.milieucentraal.nl(externe link)  een gids vinden met praktische tips. De gids laat zien hoe u iets kan aanpakken en biedt heldere inzichten. Ook kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket(externe link), het gratis en onafhankelijke energieloket voor inwoners van de gemeente Baarn.

Wilt u advies aan huis over energie besparen of zonnepanelen? Maak dan een afspraak met een EnergieCoach(externe link) van EnergiekBaarn.