In Baarn zetten we in op een duurzame, leefbare toekomst; Baarn als fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Dat doen we door de uitstoot van broeikasgassen en de hoeveelheid afval te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Hieraan werken wij samen met inwoners, bedrijven en andere organisaties. Daarbij willen wij zelf, als gemeente, het goede voorbeeld geven.

Stimuleren duurzame keuzes

De gemeente stimuleert en ondersteunt inwoners en bedrijven om duurzame maatregelen te (kunnen) nemen.

Elektriciteit opwekken

We investeren veel in de energietransitie door inzicht te geven in de mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal met de Regionale Energie Strategie (RES) (externe link).

Isoleren en verwarmen

We stimuleren het isoleren van woningen en bedrijven. Ook  onderzoeken we welke oplossingen er zijn om huizen en andere panden te verwarmen zonder gebruik van aardgas. We werken daarbij samen met BaarnDuurzaam(externe link), bedrijven en andere organisaties.

Uitstoot en afval

We werken ook op andere manieren aan een duurzame gemeente. Dat doen we onder andere door in kaart te brengen hoe we de CO2-uitstoot van auto’s en andere vervoersmiddelen zoveel mogelijk kunnen beperken. En we willen dat afval zoveel mogelijk opnieuw gebruikt wordt voor nieuwe producten, zodat we straks veel minder restafval hoeven te verbranden.

Regenwater en groene daken

Verder geven we advies over het opvangen van regenwater voor de tuin en stimuleren we de aanleg van groene daken.

Wat doet de gemeente zelf?

Isolatie en zonnepanelen

De gemeente wil het goede voorbeeld geven. We werken hard om onze eigen gebouwen te verduurzamen. Het gemeentehuis is al beter geïsoleerd en er liggen zonnepanelen op het dak. Net als op de daken van de brandweerkazerne, De Trits, speeltuinvereniging Oosterkwartier en binnenkort ook het gebouw van het Bosbad. 

Energiebesparing

Daarnaast nemen we ook kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting, de thermostaat een graadje lager en het verwijderen van waterkoelers. De komende jaren verduurzamen we de gebouwen van de gemeente steeds een stap verder.

Nieuwe mogelijkheden

In 2023 is de gemeente gestart met een inventarisatie van de kansen en mogelijkheden om de gemeente als organisatie verder te verduurzamen.

  • Hoe kunnen we minder energie kunnen verbruiken
  • Hoe overstappen op duurzame energie
  • Hoe duurzaamheidsafspraken kunnen maken met onze partners en in onze arbeidsvoorwaarden.
  • Hoe kunnen wij onze werknemers en partners zoveel mogelijk stimuleren om een duurzamere keuze te maken? Denk bijvoorbeeld aan meer plantaardige lunches en borrels, circulariteit meenemen in aanbestedingen en energie besparen door lampen automatisch uit te doen.

Klimaatkrant en Klimaatweek

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat iedereen meedoet. Alle kleine beetjes helpen. Daarom werken we samen met BaarnDuurzaam en andere groene partners, zoals De Groene Inval en De Wereld van Pippe, om inwoners en bedrijven te stimuleren om zelf duurzame maatregelen te nemen. Elk jaar laten we dit zien in de Baarnse Klimaatkrant. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid. U kunt ook een exemplaar krijgen op het gemeentehuis.

Voorpagina Baarnse klimaatkrant
Baarnse Klimaatkrant, oktober 2023

Meer weten?

We willen als gemeente een toekomstbestendig beleid voeren op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast willen we inwoners en bedrijven stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen voor meer duurzaamheid. Dat kan nu al. Op www.baarn.nl/duurzaamheid vindt u meer informatie en tips.

Ook kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket(externe link), het gratis en onafhankelijke energieloket voor inwoners van de gemeente Baarn.

Wilt u advies aan huis over energie besparen of zonnepanelen? Maak dan een afspraak met een EnergieCoach(externe link)